środa, 5 czerwca 2024 06:05

Anna Dymna otrzyma dziś tytuł Honorowej Obywatelki Krakowa

Autor Mirosław Haładyj
Anna Dymna otrzyma dziś tytuł Honorowej Obywatelki Krakowa

Decyzją radnych Anna Dymna otrzyma tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Aktorkę wyróżniono za wybitne zasługi dla teatru, filmu i kultury polskiej oraz za szczególne zaangażowanie w sprawy społeczne.

W środę (5 czerwca) o godz. 10:00 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa Anna Dymna otrzyma tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Radni jednomyślni

Członkowie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa jednogłośnie poparli projekt uchwały w tej sprawie, złożony przez Jakuba Koska.

– Od ponad półwiecza Anna Dymna wyraziście wpisuje się w społeczno-kulturalny krajobraz Krakowa. Dzieje się tak nie tylko za sprawą tworzonych przez nią wybitnych ról teatralnych i filmowych. Anna Dymna to również jedna z najbardziej cenionych postaci działalności dobroczynnej w naszym mieście, regionie i kraju – można przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Tytuł jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez miasto.

– Propozycje, wraz z pisemnym określeniem zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata, mogą zgłaszać: prezydent Krakowa, przewodniczący rady (z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek grupy co najmniej pięciu radnych) lub grupa co najmniej czterech tysięcy mieszkańców

– przekazują urzędnicy.

Tytuł nadaje się żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom za ich zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową.

W ciągu jednej kadencji rada miasta może przyznać do pięciu tytułów. W minionej kadencji tytuł otrzymali: kardiochirurg i profesor Antoni Dziatkowiak, pisarka Olga Tokarczuk, rysownik Andrzej Mleczko, profesor psychiatrii Wanda Półtawska i aktor Jerzy Trela.

Inf.: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka