poniedziałek, 3 kwietnia 2023 08:49

Blisko 100 nowych Małopolskich Terytorialsów

Autor (red)
Blisko 100 nowych Małopolskich Terytorialsów

W sobotę 1 kwietnia odbyła się uroczysta przysięga na Rynku w Trzebini. Po szesnastodniowym szkoleniu podstawowym żołnierze w obecności Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli ślubowanie na sztandar 11 MBOT.

Przysięga wojskowa była zwieńczeniem intensywnego szkolenia. Żołnierze, którzy w trakcie jego trwania charakteryzowali się determinacją, zaangażowaniem i wyjątkowymi wynikami zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi w obecności swoich najbliższych.

„ Żołnierze ! Nasza Brygada dziedziczy tradycje Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet” najsilniejszego konspiracyjnego związku Obwodu AK Kraków, nosimy zaszczytne imię ostatniego Komendanta Głównego AK gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „ Niedźwiadek”. Dziedziczymy więc najchlubniejsze tradycje Polskiego Państwa Podziemnego. Pamiętajcie o tym każdego dnia, godnie reprezentując wartości, o jakie walczyli nasi niezłomni poprzednicy. Z dumą noście mundur z biało- czerwoną flagą oraz oznakę rozpoznawczą z kotwicą Polski Walczącej”  - powiedział pułkownik Marcin Siudziński dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość po raz pierwszy odbyła się na rynku w Trzebini. Wśród zaprzysiężonych znaleźli się nauczyciele, prawnicy, ratownicy medyczni, informatycy, kucharze a także instruktor sztuk walki.

Dla wszystkich jest to początek drogi. Cały pierwszy cykl szkolenia terytorialsa trwa 3 lata i jest podzielony na konkretne etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. Od listopada nowo powołani do służby rozpoczną cykl szkoleń rotacyjnych (minimum 2 dni w miesiącu) i zintegrowanych (14 dni - raz w roku) w poddziałach brygady zlokalizowanych w Krakowie-Rząsce, Tarnowie, Oświęcimiu i Limanowej.

Formowanie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło się w styczniu 2018 r. 22 lutego 2019 Minister Obrony Narodowej przekazał 11 MBOT dziedzictwo tradycji Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”, nadał jej imię gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek” oraz ustanowił dzień 22 maja dorocznym świętem brygady.

Misją 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz wypadków.

Obecnie w szeregach małopolskich terytorialsów służy blisko 2000 żołnierzy i liczba ta stale rośnie.

Fot. 11 MBOT

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka