piątek, 21 lutego 2020 14:30

Bochnia. Będą szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. Będą szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a czas jego rozpoczęcia przewidziany jest na  II kwartał 2020 roku.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza 9/5 (pokój nr 6) w godzinach: poniedziałek od 8.00-13.00, wtorek-piątek – 7.30-13.00 (tel. 14 611-97-42).

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu organizowanym na terenie powiatu bocheńskiego trwa do 16.03.2020 r.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia - najnowsze informacje