niedziela, 29 września 2019 14:06

Bochnia. Ponad 4 mln zł na modernizację dróg powiatowych

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. Ponad 4 mln zł na modernizację dróg powiatowych

Starosta bocheński Adama Korta odebrał promesę na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponad 4 miliony złotych trafi na modernizację dróg w Gminach Bochnia, Żegocina, Trzciana oraz Łapanów.

W ramach zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dwa wnioski powiatu bocheńskiego otrzymały promesę na dofinansowanie zadań dot. rozbudowy drogi powiatowej w Nieszkowicach Małych i Stradomce oraz rozbudowy dróg powiatowych w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz Łapanowie.

Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest na terenie Gminy Bochnia i przebiega przez Nieszkowice Małe oraz Stradomkę, a dotyczy przebudowy drogi, poboczy, rowów przydrożnych, przebudowie sieci energetycznej oraz wykonaniu oznakowania. Ponadto w Stadomce powstanie chodnik, przebudują zjazdy oraz skrzyżowanie z drogą gminną.

Dzięki spotkaniu starosty Adama Korty z Radnymi Gminy Bochnia, na najbliżej sesji uchwała dotycząca wsparcia tej inwestycji trafi ponownie pod obrady.
Drugie zadanie obejmuje Gminy Żegocina, Trzciana oraz Łapanów.  W ramach inwestycji drogowcy m.in. przebudują drogę powiatową, wybudują ścieżki rowerowe czy umocnią pobocza.

Rada Gminy Trzciana oraz Żegocina podjęły uchwałę o udzieleniu pomocy do wysokości 25% wartości inwestycji na terenie danej gminy.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje