środa, 3 listopada 2021 12:06

Bochnia: Rozpoczyna się budowa nowego wiaduktu w ciągu DK94. Uwaga na zmiany w ruchy

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Rozpoczyna się budowa nowego wiaduktu w ciągu DK94. Uwaga na zmiany w ruchy

Budowa nowego wiaduktu w Bochni, w ciągu DK94, rozpoczyna się od prac przygotowawczych i postawienia mostu tymczasowego. Zastąpi on istniejący obiekt, który jest w złym stanie technicznym.

Od 2 listopada 2021 r. rozpoczęły się m.in. roboty polegające na częściowej rozbiórce wyspy kanalizującej pasy ruchu, w ciągu DK94 (w km 28+950). Wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Od 5 listopada 2021 r. budowany będzie już obiekt tymczasowy nad ul. K. Brodzińskiego. Przejmie on ruch na czas rozbiórki istniejącego wiaduktu i wznoszeniu nowego. Te prace przewidywane są do 6 grudnia. W tym czasie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości na DK94 do 60 km/h, a na ul. K. Brodzińskiego czyli dojeździe od centrum Bochni do Łapczycy (włączenie do DK94) do 40 km/h. Wjazd pod wiadukt zostanie zamknięty i pojazdy do centrum miasta kierowane będą objazdem.

17 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę z wykonawcą/Fot.: GDDKiA
17 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę z wykonawcą/Fot.: GDDKiA

Budowa nowego wiaduktu podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego obiektu oraz koniecznością dostosowania skrajni pionowej czyli odległości od poziomu drogi do spodu wiaduktu, do obowiązujących przepisów. Istniejący wiadukt powstał w 1984 r, kiedy obowiązywały inne przepisy i dlatego jego skrajnia zamiast wymaganych aktualnie 4,5 m ma tylko 4,25 m. Jest więc za niski. Nowy wiadukt zaprojektowany został jako obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej i skrajni 4,5 m.

Wjazd pod wiadukt zostanie zamknięty i pojazdy do centrum miasta kierowane będą objazdem/Fot.: GDDKiA
Wjazd pod wiadukt zostanie zamknięty i pojazdy do centrum miasta kierowane będą objazdem/Fot.: GDDKiA

Termin realizacji planowany jest na 19 maja 2022 r. Koszt inwestycji wynosi 3 579 300 zł.

W ramach inwestycji przewidziano:

- wykonanie dokumentacji projektowej nowego wiaduktu w Bochnia, na drodze krajowej nr 94 wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej,

- realizację robót budowlanych:

·    budowę wiaduktu tymczasowego wraz z drogą tymczasową,

·    rozbiórkę istniejącego wiaduktu, w km 28+878,

·    budowę nowego wiaduktu wraz dojazdami,

·    rozbiórka objazdu tymczasowego,

·    uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowego wiaduktu.

Kalendarium

17 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę z wykonawcą: Andrzej Talaga Firma Inżynieryjno-Budowlana.

22 września 2021 r. wydana została decyzja pozwolenie na budowę

22 października 2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje