poniedziałek, 15 lipca 2019 19:20

Bochnia. Sprawdziliśmy, które szkoły w mieście cieszyły się największym zainteresowaniem

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. Sprawdziliśmy, które szkoły w mieście cieszyły się największym zainteresowaniem

Wybór szkoły średniej już za absolwentami trzecich klas gimnazjum i ósmych podstawówki. Tegoroczni nabór, ze względu na reformę oświaty, był szczególny, ponieważ upływał w atmosferze większej, niż zwykle, obawy o miejsce w wybranej szkole. Postanowiliśmy sprawdzić, które szkoły w Bochni cieszyły się największym powadzeniem i gdzie złożono największą liczbę podań.

9 lipca upłynął termin składania przez absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych potwierdzenia podjęcia nauki w wybranej szkole średniej. Tego dnia, do godziny 15:00, musieli oni dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego poprzedni stopień edukacji. Wyniki z nazwiskami uczniów przyjętych do szkół średnich, jak również listy kandydatów nieprzyjętych, zostały podane do wiadomości 10 lipca o godz. 12:00. Ci, którzy zobaczyli na nich swoje nazwiska mogą spać spokojnie. Uczniowie, którzy mieli mniej szczęścia, do 23 sierpnia mają jeszcze szansę ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej o dostanie się do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

Ogółem wszystkie szkoły średnie w Bochni przygotowały 1450 miejsca w klasach do których swoje podanie złożyło 2534 uczniów, co daje średnią 1,74 ucznia na miejsce. Takie dane podała strona internetowa Vulcan, na której znalazło się opracowanie statystyki chętnych do poszczególnych szkół w województwie małopolskim. Wszystkie dane, które zostaną poniżej przytoczone pochodzą z tej właśnie witryny. Z powodu braku informacji, zarówno o liczbie kandydatów, jak i miejscach w klasach Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 2 w Bochni, szkoła ta nie została uwzględniona w tym zestawieniu.

Trzema bocheńskimi szkołami średnimi, które statystycznie cieszyły się największym zainteresowaniem wśród tegorocznych absolwentów były kolejno: Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 1, II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego i Technikum w ZS Nr 3. Średnia liczba podań na jedno miejsce w klasie w tych szkołach wyniosła odpowiednio: 2,51, 1,94 i 1,80. Na przeciwległym biegunie zainteresowania w oparciu o średnią liczbę podań znalazły się następujące szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 1 i Technikum w ZS Nr 2. Tam średnie wyglądały następująco: 1,26, 1,50 i 1,56 podania na miejsce.

Z kolei wśród pierwszej trójki szkół do których wpłynęła największa liczba podań znalazły się: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego (495 aplikacji), Technikum w ZS Nr 1 (448 aplikacji), a także II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego (386 aplikacji). Szkołami, do których złożono najmniejszą liczbę kandydatur były odpowiednio: Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 1, gdzie liczba chętnych wyniosła kolejno: 71, 76 i 152.

Liczba podań ściśle korelowała z liczbą miejsc, jakie zostały utworzone w poszczególnych szkołach, ponieważ trend ten jest widoczny zarówno w szkołach o największej liczbie podań, jaki i najmniejszej. W powyższej pierwszej trójce szkół, do których uczniowie złożyli największą liczbę podań, poziom przyjęć do klas ustanowiony został na poziomie odpowiednio: 282, 256 i 198. Natomiast w końcowej trójce liczebność wyglądała następująco: 45, 60, 101.

A jakie profile klas cieszyły się największym powodzeniem w poszczególnych szkołach?

Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 1 w Bochni

W Branżowej Szkole I stopnia w ZS Nr 1 największym zainteresowaniem cieszył się zawód: mechanik pojazdów samochodowych, na który aplikowało 68 chętnych, co przy 18 miejscach w klasie dawało średnią prawie 4 osób na miejsce (dokładnie 3,77). Drugim z kolei profilem zawodowym był pokrewny pierwszego miejsca: elektromechanik pojazdów samochodowych na który aplikowało 44 chętnych (średnia 2,44). Trzecie miejsce najbardziej popularnych zawodów zamyka elektryk, na którego swoje podanie złożyło 44 osoby (średnia 2,05). Najmniejsza liczba podań została złożona do klas profilowych o następujących zawodach: Blacharz samochodowy – 15, Operator obrabiarek skrawających – 19 i Ślusarz – 23.

Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 2 w Bochni

W pięciu klasach Branżowej Szkole I stopnia w ZS Nr 2 najwięcej chętnych było do tej o profilu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, gdzie na 30 przygotowanych miejsc złożono 45 podań (średnio 1,5 podania na jedno miejsce). Miedzy drugim i trzecim miejscem zestawienia w największej liczbie podań była różnica tylko jednego kandydata. Zawód stolarza z liczbą 23 podań znalazł się na drugim miejscu (średnia 1,53) a tuż za nim zamykający podium zawód montera sieci i instalacji sanitarnych (22 podania). Najmniejszym powodzeniem cieszyły się zawody murarza-tynkarza (11 chętnych), montera izolacji przemysłowych (15 chętnych).

Branżowa Szkoła I stopnia w ZS Nr 3 w Bochni

Pięć klas profilowych utworzono także w Branżowej Szkole I stopnia w ZS Nr 3. Zawodem cieszącym się największą popularnością był cukiernik, na który aplikowało 39 chętnych. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszył się zawód kucharza – 35 zgłoszeń i sprzedawcy, na który próbowało się dostać 26 uczniów. Na końcu zestawienia znalazły się klasy o profilu kelner (21 osób) i pracownik obsługi hotelowej (12 kandydatur).

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

W szkole mieszczącej się na Placu Księdza Czaplińskiego 1 przygotowano w sumie dwanaście klas. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy: biologiczno-angielsko-polonistyczna (z językami angielskim i niemieckim), biologiczno-angielsko-polonistyczna (z językami angielskim i francuskim) i biologiczno-chemiczna (z językami angielskim i niemieckim). Tam liczba podań wyniosła odpowiednio 151, 124 i 123. Wśród profilów, na które wpłynęła najmniejsza liczba podań znalazły się klasy: matematyczno-geograficzna (47 kandydatów) oraz dwie klasy polonistyczno-historyczne z wiedzą o społeczeństwie, w których różnica wynikała z innych języków obcych. Klasa z językami angielskim i francuskim miała 62 kandydatów, natomiast z językami angielskim i niemieckim 81.

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni

Pięć klas o zróżnicowanym profilu w II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego cieszyło się zainteresowaniem na średnim poziomie od 2,18 do 3,73 osób na jedno miejsce. Dodatkowo, jedynie klasa o profilu matematycznym nie przekroczyła liczby podań na poziomie 120, ponieważ swoje zainteresowanie tym profilem wyraziło 76 kandydatów. Fakt ten, wcale nie daje najniższej średniej na miejsce, ponieważ wynik 2,37 jest lepszy pod tym względem od wyniku klasy o profilu biologicznym (2,18 kandydata na miejsce), choć trzeba przyznać, że poziom przyjęć do tej ostatniej był prawie dwukrotnie wyższy, niż w innych klasach liceum i wyniósł 64 miejsca. W tym przypadku największa była także liczba podań, która wyniosła 140, co daje jej pierwsze miejsce w tym względzie. Na drugim miejscu w rankingu liczby złożonych aplikacji znalazła się klasa humanistyczno-dziennikarska, do której chęć uczęszczania wyraziło 127 uczniów. Trzecim, najbardziej popularnym profilem był sportowy, gdzie na 36 przygotowanych miejsc zgłosiło się 123 kandydatów, co daje średnią 3,41. Nie jest to jednak najlepszy wynik. W średniej liczbie aplikacji na miejsce pierwsze miejsce przypadło klasie o profilu językowym, do której swoje podanie złożyło 120 kandydatów, a to przy 32 miejscach w klasie daje średnią na poziomie 3,75.

Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 1 w Bochni

Pomimo trzech 32-osobowych klas, Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 1 w Bochni nie mogło narzekać na brak podań, których ogółem wpłynęło 241. Zestawienie zainteresowania wśród uczniów aplikujących na poszczególne profile wyglądało następująco: 129 chętnych złożyło swoje podania do klasy językowej, równa liczba 100 kandydatów ubiegała się o miejsce w klasie menedżerskiej, natomiast do klasy matematycznej swoje chęci uczęszczania zadeklarowało 82 uczniów. Jeżeli chodzi o podium średniej liczby kandydatów na miejsce, to wyglądało ono podobnie, a wartości wyniosły odpowiednio: 4,03, 3,12 i 2,56.

Technikum w ZS Nr 1 w Bochni

Technikum w ZS Nr 1 w Bochni stworzyło siedem klas. Wśród nich największa liczba podań wpłynęła na profile: technik informatyk i technik logistyk. Tam liczba kandydatur wyniosła odpowiednio 196 (na 90 miejsc) i 188 (na 54 miejsca). Pierwszą trójkę tego zestawienia zamyka profil technik grafiki i poligrafii cyfrowej z liczbą 161 złożonych aplikacji na 36 przygotowanych miejsc. I to właśnie statystycznie rzecz biorąc ten profil cieszył największym zainteresowaniem absolwentów, ponieważ aplikowało na niego średnio prawie 4,5 osoby (a dokładnie 4,47). Trzy klasy o najmniejszej liczbie chętnych to: technik mechanik/monter maszyn i urządzeń (54 podania), technik mechanik/operator obrabiarek skrawających (58 podań) i technik pojazdów samochodowych (74 podania). Choć są to wyniki dużo niższe, niż wcześniejsze, to przy liczbie miejsc w klasie oscylującej w granicach 17-34 i tak dają średnią przeszło trzech chętnych na jedno miejsce.

Technikum w ZS Nr 2 w Bochni

W technikum przy ul. Stasiaka 1 stworzono dziewięć profili zawodowych. Niepodważalnym liderem popularności wśród nich był Technik reklamy, gdzie na 36 miejsc w klasie zgłosiło się 146 chętnych. Była to zarazem jedyna klasa, do której aplikowało ponad 100 uczniów. Drugie miejsce na podium zajęła specjalizacja Technik architektury krajobrazu do której zgłosiło się 89 chętnych, a podium zmyka technik budownictwa z wynikiem minimalnie mniejszym – 86 chętnych na jedno miejsce. Z kolei Technik inżynierii środowiska i melioracji, Technik inżynierii sanitarnej i Technik budowy dróg to profile o najmniejszej liczbie kandydatów wynoszącej odpowiednio: 11, 23, 27. Z powodu braku podania liczby miejsca na niektóre z nich niemożliwe jest określenie średniej liczby kandydatów na jedno miejsce.

Technikum w ZS Nr 3 w Bochni

Siedem klas i trzystu siedemdziesięciu dwóch kandydatów, to tegoroczny wynik Technikum w ZS Nr 3 w Bochni. Pierwsze trzy miejsca na podium to klasy o profilach na który aplikowało średnio ponad stu kandydatów. Stawkę otwiera specjalizacja Technik żywienia i usług gastronomicznych, na którą wpłynęło 149 podań. Kolejnymi profilami są: Technik hotelarstwa i Technik ekonomista z poziomem podań odpowiednio 120 i 116. Najmniejszą popularność wśród kandydatów tego technikum miały profile: Technik handlowiec (47 aplikacji), Technik usług kelnerskich (51 aplikacji) i Technik organizacji turystyki, na który zdeklarowało się 94 chętnych.

Na podstawie powyższych statystyk, tyczących się bocheńskich placówek oświatowych, możemy zauważyć, że młodzież ubiegająca się o przyjęcia do szkół średnich stawiała głównie na licea i technika. Proporcje wśród młodzieży chcących uczęszczać do tego typu szkół była praktycznie taka sama i wyniosła 1122 do 1147, a więc minimalnie na korzyść technikum. Oznacza to, że nie istnieje wyraźny trend wśród młodzieży, który wskazywałby, że chce ona oprócz matury uzyskać także uprawnienia zawodowe, które pozwoliłyby jej na rozpoczęcie kariery, bez konieczności rozpoczynania studiów wyższych.

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka