piątek, 19 marca 2021 07:19

Bochnia: W mieście rusza termomodernizacja. Jakie obiekty do niej przeznaczono?

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: W mieście rusza termomodernizacja. Jakie obiekty do niej przeznaczono?

Burmistrz Miasta Bochnia 3 marca podpisał umowę z wykonawcą I etapu zadania pn . „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. W ramach umowy jako pierwszy zostanie wyremontowany budynek Szkoły Podstawowa nr 2 przy ul. Orackiej.

Projekt posiada dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i polega na termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Bochni. Są nimi Miejskie Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7.

W Miejskim Przedszkolu nr 1 zostanie wykonane ocieplenie stropodachu wentylowanego, ścian zewnętrznych, cokołu i ściany przy gruncie. Zostanie również dokonana wymiana okien a spodziewana oszczędność zapotrzebowania na energię wynosi 61,74 %.

W Szkole Podstawowa nr 2 przewidziano wymianę okien zewnętrznych i luksferów, ocieplenie ścian zewnętrznych (także przy gruncie) oraz cokołu i stropodachu wentylowanego oraz niewentylowanego. Zmodernizowana zostanie także instalacja C.O. wraz z wymianą kotła na nowy kocioł kondensacyjny. Przewidywana oszczędność zapotrzebowania na energię to 74,69 %.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 również zostaną wymienione okna a także drzwi zewnętrzne. Podobnie jak w przypadku Dwójki przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznych (w tym przy gruncie), cokołu oraz stropodachu wentylowanego i niewentylowanego. Unowocześniona zostanie też instalacja centralnego ogrzewania. W ten sposób oszczędność zapotrzebowania na energię ma sięgnąć 65,24 %.

W Szkole Podstawowej nr 7 ocieplony zostanie stropodach wentylowany i niewentylowany oraz ściany ścian zewnętrzne a także cokół. Przewidziano też wymianę okien. W wyniku prac procent oszczędności zapotrzebowania na energię ma wynosić 46,14 %.

Zakres założonych robót wynika z audytów energetycznych. Wszystkie modernizowane przegrody będą w wyniku realizacji projektu spełniać normy obowiązujących od 2019 określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Celem ogólnym realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Miasta Bochnia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, oszczędności zużywanej energii i kosztów utrzymania w obiektach publicznych, a także rozwoju estetyki przestrzeni publicznej.

Celem bezpośrednim realizacji projektu będzie ograniczenie energochłonności i poprawa warunków termicznych w 4 obiektach użyteczności publicznej. Doprowadzi to do znacznego zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych produkowanych przez ciepłownię, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta Bochnia.

Zarówno cel ogólny jak i bezpośredni możliwy będzie do osiągnięcia poprzez prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkola i trzech szkół podstawowych. Nastąpi ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w dwóch szkołach i wymiana źródła ciepła na nowoczesny kocioł gazowy w jednej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 285 218,77 zł. Dofinansowanie to: 6 613 260,91 zł. Termin realizacji projektu został przewidziany na okres dwóch lat. Pozostałe etapy zadania będą realizowane po wyłonieniu wykonawcy w kolejnych przetargach. Projekt zostanie zakończony w sierpniu 2022 roku.

Fot. i inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje