poniedziałek, 10 czerwca 2024 10:57

Bochnia. Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Autor Katarzyna Jamróz
Bochnia. Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Podczas poniedziałkowej sesji, która odbyła się 10 czerwca, Rada Powiatu w Bochni udzieliła jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu w Bochni. W trakcie obrad zatwierdzono również sprawozdanie finansowe powiatu za rok 2023.

Głosowanie poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej – obie były pozytywne. Radni debatowali również nad raportem o stanie powiatu za 2023 rok.

W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie (23 radnych za) podjęła decyzję zarówno o udzieleniu wotum zaufania, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu, jak i udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2023.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka