środa, 13 stycznia 2021 06:21

Brzesko: 6 mln zł na inwestycje drogowe. Zakres planowanych jest bardzo szeroki

Autor Mirosław Haładyj
Brzesko: 6 mln zł na inwestycje drogowe. Zakres planowanych jest bardzo szeroki

W tegorocznym budżecie zaproponowanym przez burmistrza Tomasza Latochę i przyjętym bez poprawek przez radnych miejskich zarezerwowano ponad 6 milionów złotych na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury drogowej na terenie gminy Brzesko. Zakres zaplanowanych prac jest jednak bardzo szeroki.

Kontynuowany będzie drugi etap budowy drogi na Pomianowskim Stoku, która stanowić ma alternatywny dojazd do brzeskiego szpitala, spowoduje też uruchomienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

Całkowitej przebudowie zostanie poddana ulica Zacisze w Brzesku, wraz z niezbędną infrastrukturą i towarzyszącymi jej elementami zwiększającymi bezpieczeństwo. Jest to bardzo istotna inwestycja, bowiem mieszkańcy Zacisza czekali na nią kilkadziesiąt lat. To ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia strategicznego, bo ulica jest również położona na szlaku do szpitala. Budżet przewiduje także pierwszy etap budowy drogi do terenów przemysłowych, na odcinku od ulicy Solskiego do ulicy Przemysłowej. To nie jedyne inwestycje, które będą w tym roku realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W sumie jest ich osiemnaście, jednak ta liczba na pewno zostanie zwiększona pod koniec pierwszego kwartału.

– Od początku kadencji dużo uwagi poświęcam  inwestycjom drogowym, budowie nowych dróg oraz remontom tych, których stan tego wymaga, uwzględniając potrzeby mieszkańców Brzeska oraz wszystkich dziewięciu sołectw, trzymając się ściśle kierunków zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju gminy

wyjaśnia Tomasz Latocha i dodaje:

– Należy pamiętać, że budżet tak konstruujemy, aby znaczna część środków przeznaczonych na inwestycje drogowe pozostawała do dyspozycji przy bieżących pracach, których harmonogram jest systematycznie weryfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb.
Okocim ul. Czerwona Droga

Ta „rezerwa”, o której mowa, wynosi w tym roku blisko półtora milion złotych. Wzorem roku ubiegłego wraz z nastaniem wiosny zostanie dokonany przegląd sieci gminnych dróg, ustalone zostaną pozimowe szkody, oceniony zostanie stan drogowej infrastruktury i na tej podstawie powstanie szczegółowy plan dalszych prac, które będą wykonane jeszcze w tym roku. W zaplanowanych na ten rok inwestycjach ujęte zostały też drogi dojazdowe do pól.

Każdego roku brzeski Urząd Miejski partycypuje w kosztach inwestycji realizowanych na drogach administrowanych przez powiat, a przebiegających przez teren gminy. Zwyczajowo samorządy dzielą się kosztami po połowie. W planach na ten rok znajdują się budowa chodników przy drogach powiatowych i przebudowa jednego ze skrzyżowań w Jasieniu, które zostanie zastąpione bezkolizyjnym rondem.

Podsumowując – mieszkańców gminy Brzesko czeka kolejny rok obfitujący w przedsięwzięcia z zakresu budownictwa drogowego. W zeszłym roku odnotowano około 50 tego typu inwestycji.

Fot. i inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje