środa, 27 października 2021 05:08

Budynek Muzeum Ziemi Wiśnickiej nowoczesnym centrum edukacji

Autor Mirosław Haładyj
Budynek Muzeum Ziemi Wiśnickiej nowoczesnym centrum edukacji

Zakończono prace w ramach I etapu zadania pn: „Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina”.

Obecnie trwają procedury związane z odbiorem. Roboty budowlane obejmowały m.in. nowe podłogi, wymianę okien i drzwi, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie ścianek działowych, modernizację systemu grzewczego, wentylacji mechanicznej, oświetlenia.

W ramach II etapu zostanie zakupiony również nowoczesny multimedialny sprzęt jak m.in. projektor, interaktywny monitor, bezprzewodowy wizualizer, tablety, kamera, gra edukacyjna. Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 702 875 zł, dofinansowanie w kwocie 447 239 zł (w tym koszt dla I etapu zadania wynosi 568 500 zł, dofinansowanie w kwocie 361 735 zł).

Inf. UM Nowy Wiśnicz

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje