czwartek, 24 czerwca 2021 08:26

Coraz mniej czasu dla gmin na wdrożenie uchwały antysmogowej

Autor Artykuł zewnętrzny
Coraz mniej czasu dla gmin na wdrożenie uchwały antysmogowej

We wtorek, 22 czerwca w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska spotkali się wójtowie i burmistrzowie gmin ościennych oraz przedstawiciele władz Krakowa. Jednym z punktów wydarzenia było podpisanie deklaracji w ramach inicjatywy „600 dni dla czystego powietrza”, której celem jest znaczące przyspieszenie wymiany starych źródeł ciepła i pełne wdrożenie uchwały antysmogowej.

Uchwała ta zakazuje użytkowania pozaklasowych urządzeń spalających węgiel i drewno od 1 stycznia 2023 r.

Podpisany dokument stanowi m.in. o tym, że gminy przystępujące do inicjatywy deklarują, że będą prowadziły intensywne działania informujące o uchwale antysmogowej, wspierające mieszkańców w pozyskaniu dotacji na wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację domów. Będą też informować o konsekwencjach grożących za niedostosowanie się do przepisów antysmogowych.

Prezydenta Krakowa Jacek Majchrowski zobowiązał się do przekazania środków finansowych na te zadania w wysokości 30 tys. zł dla każdej gminy przystępującej do inicjatywy.

Sygnatariuszem porozumienia jest również strona społeczna, czyli Polski Alarm Smogowy, który będzie wspierał akcje informacyjne prowadzone przez gminy w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji o liczbie dni, jaka została do wejścia w życie uchwały antysmogowej oraz liczbie pozaklasowych kotłów, które pozostały do wymiany.

– Trójstronne porozumienie pomiędzy władzami Krakowa, gminami Metropolii Krakowskiej i Polskim Alarmem Smogowym to kolejny krok do lepszego powietrza zarówno w stolicy Małopolski,jak i najbliższej okolicy – mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

Jednym z czynników determinującym dyspersję zanieczyszczeń jest położenie Krakowa w niecce, w dolinie rzeki Wisły. – Bez ścisłej współpracy z gminami sąsiadującymi z miastem dalej będziemy narażeni na emisję napływową, a czasu na zlikwidowanie bezklasowych kotłów w tzw. „obwarzanku krakowskim” pozostało niewiele mniej niż 600 dni – przypomina Ścigalski.

Ekologia - najnowsze informacje