wtorek, 8 listopada 2022 14:56

Czym jest karta przekazania odpadu?

Autor Artykuł sponsorowany
Czym jest karta przekazania odpadu?

KPO, czyli karta przekazania odpadów to istotny dokument wprowadzony przez prawo polskie w celu monitorowania obiegu odpadów i kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez wytwórców i posiadaczy odpadów. Karta przekazania odpadów BDO funkcjonuje aktualnie jako jeden z elektronicznych dokumentów generowanych w informatycznej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Do czego służy w praktyce KPO i co należy wiedzieć o tym dokumencie?

Karta przekazania odpadu – czym jest i do czego służy?

Karta przekazania odpadów (KPO) to dokument wystawiany w elektronicznej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w celu potwierdzenia faktu przekazania odpadu wraz z określeniem jego rodzaju i ilości. Karta przekazania odpadu zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku powinna być wystawiana w informatycznym systemie BDO w elektronicznej formie, a zobowiązanymi do jej utworzenia są podmioty posiadające i przekazujące odpad. W praktyce KPO wystawiają zarówno wytwórcy odpadów, jak i podmioty zajmujące się ich transportem np. do miejsca utylizacji. Karta przekazania odpadów jest konieczna, aby posiadacz odpadu mógł w sposób zgodny z prawem pozbyć się odpadu. KPO jest przy tym dokumentem niezbędnym do prawidłowego ewidencjonowania odpadów w firmie. Z obowiązku wystawiania KPO po ostatniej nowelizacji przepisów z 2022 zwolnione są nieliczne podmioty. Zwiększa się też ilość frakcji odpadów, które wymagają wystawienia KPO w przypadku ich przekazania w ręce innego podmiotu, np. firmy odbierającej odpady. Karta przekazania odpadu może w każdej chwili zostać skontrolowana przez urzędników, a wszelkie nieprawidłowości w jej treści lub braki mogą skończyć się surową karą z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi włącznie.

Jakie dane zawiera KPO i kto odpowiada za jej treść?

Karta przekazania odpadu zawiera szereg informacji, które pozwalają prześledzić obieg odpadu w gospodarce od momentu jego powstania aż po jego utylizację lub recykling. W treści dokumentu znajduje się m.in. określenie masy oraz kod odpadu, dane firmy odbierającej odpady, numer rejestracyjny pojazdu, przy użyciu którego odbywa się jego transport, jak również data oraz dokładna godzina przekazania odpadu i dane firmy, która go przejmuje. Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie KPO ponosi posiadacz odpadu, który przekazuje je dalej. Oczywiście, aby usprawnić w firmie procesy zarządzania odpadami i związaną z tym pracę dokumentacyjną, możliwe jest przekazanie obowiązku wygenerowania KPO podmiotowi odbierającemu odpady, o ile jest to partner doświadczony w tym zakresie i godny zaufania, ponieważ na końcu to zawsze posiadacz odpadu musi wykazać, że prawidłowo wywiązał się ze swojego obowiązku. Tego rodzaju usługę polegającą na przejęciu obowiązku sporządzania kart przekazania odpadu (KPO) w systemie BDO przez przejmującego odpad „KPO w BDO” oferuje od pewnego czasu swoim klientom Stena Recycling, lider w branży zarządzania odpadami w Polsce i Europie, i trzeba przyznać, że cieszy się ona dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Możliwość przekazania obowiązku wystawiania kart KPO sprawdzonego partnera w materii klasyfikowania odpadów i ich ewidencjonowania to okazja, by zaoszczędzić czas, pieniądze i zyskać pewność postępowania zgodnego z literą obowiązującego prawa. Warto również pamiętać, że karta przekazania odpadu wymaga potwierdzenia, a w przypadku jej odrzucenia, dokument każdorazowo należy skorygować w BDO i ponownie przekazać go odbiorcy odpadu.

Ekologia - najnowsze informacje

Rozrywka