piątek, 4 lutego 2022 16:53

Są narażeni w takim samym stopniu, ale zapomniano o nich? „Dzielenie pracowników ochrony zdrowia powoduje frustrację”

Autor Mirosław Haładyj
Są narażeni w takim samym stopniu, ale zapomniano o nich? „Dzielenie pracowników ochrony zdrowia powoduje frustrację”

Wytyczne od NFZ w sprawie wypłaty tzw. dodatków covidowych wykluczają personel stacji dializ mający bezpośredni i ciągły kontakt z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 w ośrodkach dializ. Dzielenie pracowników ochrony zdrowia powoduje rosnącą frustrację wśród personelu medycznego. Ogólnopolska sieć stacji dializ DaVita apeluje do Ministra Zdrowia o rozszerzenie grupy adresatów świadczenia.

Od 1 listopada 2021 r. personel medyczny otrzymuje dodatkowe ministerialne wynagrodzenie za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, które wynika z umowy z pracodawcą.

Na ten moment zasady wypłaty dodatków COVID-19 nie są równe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Obecnie nikt z personelu stacji dializ nie otrzymuje takich świadczeń, mimo że opiekuje się pacjentami chorymi na COVID-19 i jest w takim samym stopniu narażony na zakażenie, jak personel zatrudniony w innych podmiotach leczniczych, np. w szpitalach. To przejaw nierównego traktowania pracowników ochrony zdrowia.

-Stanowczo opowiadamy się za tym, żeby pracownicy stacji dializ, którzy opiekują się osobami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno pozostającymi w opiece ambulatoryjnej, jak i szpitalnej, którzy ponoszą ryzyko zakażenia, byli objęci dodatkiem covidowym. Niemal każdego dnia słyszymy od naszych koleżanek i kolegów w stacji dializ pytania, dlaczego Ministerstwo Zdrowia traktuje ich niesprawiedliwie. Pielęgniarki w stacjach dializ pracują przy procedurze ratującej życie pacjentów przewlekle dializowanych oraz tych wymagających dializoterapii w przebiegu COVID-19. Nie powinny więc być pomijane w procesie przyznawania dodatkowych świadczeń

- mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska, drugiej największej niepublicznej sieci stacji dializ w Polsce.

Pacjenci dializowani są grupą osób z osłabioną odpornością i są szczególnie narażeni na zachorowanie na COVID-19. Personel medyczny ośrodków dializ codziennie ratuje życie tysiącom pacjentów, którym dializa umożliwia życie.

Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, podkreśla:

-Personel stacji dializ, tak jak pracownicy medyczni innych placówek ochrony zdrowia, w takim samym stopniu każdego dnia walczy z pandemią. Lekarze i pielęgniarki, którzy opiekują się przewlekle chorymi pacjentami, jakimi są osoby dializowane, zasługują na równe traktowanie ze strony rządzących. Powinni móc na co dzień spokojnie pracować i dawać pacjentom poczucie bezpieczeństwa.

Dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymują medycy pracujący na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Przepisy wypłaty dodatków dyskryminują personel medyczny, który ma styczność z pacjentami z podejrzeniem lub zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełnia wytycznych NFZ, czyli oficjalnie nie pracuje przy łóżkach covidowych, co w przypadku stacji dializ nie jest prawdą.

-Zasady przyznawania dodatku covidowego powinny być jednakowe dla osób wykonujących zawód medyczny, jak i osób niemedycznych, a warunkowane ekspozycją na ryzyko zakażenia wynikające z realizacji obowiązków zawodowych. Solidaryzujemy się ze środowiskiem pracowniczym w sektorze ochrony zdrowia i uważamy, że dodatek covidowy nie powinien dzielić pracowników na ważniejszych i mniej ważnych, a taki obraz wyłania się w aktualnym kontekście legislacyjnym

- dodaje Szymon Brzósko.

Tym samym na liście osób wykluczonych ze świadczeń są sanitariusze, pracownicy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, izb przyjęć, diagności laboratoryjni, pielęgniarki epidemiologiczne i personel stacji dializ. Te grupy ponoszą podobne ryzyko zdrowotne w podobnych warunkach pracy, co koledzy pracujący przy łóżkach szpitalnych.

Stwierdzenia zawarte w powyższej informacji są stanowiskiem ogólnopolskiej sieci dializ DaVita.

Inf.: PAP Mediaroom

Polska

Polska - najnowsze informacje