poniedziałek, 17 maja 2021 13:47

Dziwna nowelizacja ustawy o lasach zgłoszona przez grupę posłów PIS

Autor Artykuł partnera
Dziwna nowelizacja ustawy o lasach zgłoszona przez grupę posłów PIS

Możemy bezpowrotnie utracić możliwość dostępu do lasów, które są najcenniejszym zasobem społecznym w dobie utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu.

Grupa posłów PiS przygotowała projekt nowelizacji ustawy o lasach, według którego politycy będą mogli żądać od Lasów Państwowych wymiany atrakcyjnych działek. Nie będą też otrzymywać rekompensat, w sytuacji gdy wymieniana jest działka o wyższej wartości na działkę o wartości niższej.

Uroczysko za śmietnisko

W efekcie może się okazać, że LP - a więc obywatelki i obywatele do których należą lasy! - będą zmuszone oddawać tereny leśne cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub gospodarczego. W zamian otrzymają działki o tej samej powierzchni, ale położone poza obszarami leśnymi czy zdegradowane. Na przykład tereny poprzemysłowe, wysypiska śmieci, hałdy,....

Obecnie lasy, grunty leśne oraz pozostałe nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą stać się przedmiotem zamiany tylko w  przypadkach uzasadnionych celami gospodarki leśnej1.

To dobre prawo, wspierające ochronę lasów i zasobów przyrodniczych, nie powinno zostać zmienione!

Kryteria przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy są szalenie nieprecyzyjne2 . Stanowią więc zagrożenie dla integralności i ciągłości ekosystemów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych i spowodują dalszą fragmentację siedlisk. Lasy to nasza ochrona w dobie zmiany klimatu. Musimy zwiększać ilość lasów i chronić, za wszelką cenę, najcenniejsze siedliska - mówi Krzysztof Rydel, specjalista ds. ochrony przyrody w lasach Fundacji WWF Polska.

Las jest nasz

Projekt ustawy stoi w sprzeczności z potrzebami obywateli, przyrody i klimatu, polityką klimatyczną UE, strategią na rzecz różnorodności biologicznej, a także z Konstytucją RP (art 74). Otwiera też furtkę do poważnych nadużyć, takich jak korupcja, naruszenie zasad zdrowej konkurencji i wolnego rynku.

Nie zgadzajmy się na odebranie nam lasów! Projekt nowelizacji ustawy powinien w całości trafić do kosza.

Ekologia - najnowsze informacje