sobota, 15 maja 2021 08:59

Eksperci ostrzegają: Zanieczyszczenia transportowe wpływają na zdrowie oraz rozwój dzieci

Autor Artykuł partnera
Eksperci ostrzegają: Zanieczyszczenia transportowe wpływają na zdrowie oraz rozwój dzieci

Dzieci należą do grupy najbardziej narażonej na niekorzystne  skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Ma to wpływ na  wiele organów oraz układów w organizmach dzieci i może być przyczyną  groźnych chorób, tak w dzieciństwie, jak i w dalszym życiu – ostrzegają  eksperci w najnowszym raporcie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu  Mazowieckiego i HEAL Polska “Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie i rozwój dzieci”.

Polskie społeczeństwo jest już w dużym stopniu świadome tego, że  nasze miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie.  Jesteśmy jednym z krajów o najwyższych stężeniach szkodliwych substancji  w powietrzu, takich jak pyły zawieszone (PM), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2),  metale ciężkie (takie jak rtęć, ołów i kadm) czy wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne (PAH), w tym silnie rakotwórczy benzo(a)piren  (BaP). Są dni, w których poziomy tych substancji kilkunasto- czy  kilkudziesięciokrotnie przekraczają normy ustanowione przez Unię  Europejską. Zaczęliśmy się już zajmować tym problemem, skupiając się  przede wszystkim na niskiej emisji z domowych pieców. Jednak zbyt mało  uwagi poświęcamy transportowi drogowemu, który także należy do głównych  źródeł zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju.

– Nasze dzieci codziennie wdychają ogromne ilości zanieczyszczeń  powietrza, co rzutuje na ich zdrowie, rozwój i późniejsze życie. Rodzice  lub opiekunowie mogą podjąć szereg decyzji, które są w stanie uchronić  najmłodszych przed nadmierną ekspozycją na zanieczyszczenia pochodzące z  transportu. Od planowania dnia wedle pomiaru i prognozy zanieczyszczeń,  przez prawidłowe rozpoznawanie wszelkich objawów związanych z  wdychaniem szkodliwych substancji mogących prowadzić do pogorszenia  stanu zdrowia dziecka, po kształtowanie własnych dobrych nawyków i  postaw związanych z ochroną środowiska – mówi współautorka raportu Weronika Michalak, dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance.

Realne zagrożenie dla zdrowia i rozwoju dzieci

Dzieci należą do grupy najbardziej wrażliwej na niekorzystne skutki  zdrowotne zanieczyszczeń powietrza. Dlatego tak ważne jest podnoszenie  świadomości na temat szkodliwości zanieczyszczeń oraz możliwości ochrony  najmłodszych przed emisjami z transportu.

– Dzieci są poddawane większej ekspozycji na zanieczyszczenia ze  względu na wyższy stosunek częstości oddechów do powierzchni ich ciał  oraz mniej rozwinięte naturalne bariery ochronne przed wdychanymi  cząstkami. Dodatkowo te naturalne bariery, takie jak nabłonek dróg  oddechowych, jelit czy bariera krew-mózg, rozwijają się gorzej, gdy  dziecko oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Za kluczowy mechanizm  niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza uważa się wywoływanie  stanu zapalnego nie tylko w płucach, ale i całym organizmie. Negatywny  wpływ zanieczyszczeń obserwujemy już na etapie rozwoju płodowego, a  konsekwencje w dalszych latach życia obejmują wywoływanie i zaostrzanie  wielu chorób w tym układu oddechowego, krążeniowego i nerwowego – podkreśla współautorka raportu dr  n. med. Małgorzata Bulanda, alergolog z Zakładu Alergologii Klinicznej i  Środowiskowej UJ CM i Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Potrzebny wspólny wysiłek

Publikacja nie kończy się na liście zagrożeń. Wskazuje również na  konieczność poszerzania wiedzy o problemie oraz podejmowania działań  służących ochronie zdrowia i życia dzieci. Zaangażować muszą się  wszyscy: od rządu, przez samorządy, po wszystkich rodziców i opiekunów,  którym zależy na dobru ich dzieci.

Z jednej strony potrzebujemy więcej stacji mierzących poziom  zanieczyszczenia przy drogach, tzw. stacji komunikacyjnych, czym musi  zająć się rząd i samorządy, ale z drugiej mieszkańcy muszą być świadomi  potrzeby sprawdzania takich danych i podejmowania decyzji w oparciu o  nie. Tak samo z działaniami służącymi zmniejszaniu emisji i ochronie  zdrowia. Potrzebne są inwestycje w rozwój komunikacji zbiorowej oraz  ułatwiające bezpieczne poruszanie się po mieście pieszo i na rowerze,  ale jednocześnie musimy zmienić nasze nawyki w tym zakresie. Dlatego  zawarliśmy w raporcie rekomendacje tak dla miast, jak i dla rodziców – zaznacza Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspertka Koalicji Klimatycznej.


– Samorządy odgrywają tu ważną rolę – to one tworzą  przestrzeń dla swoich mieszkańców i decydują, jakie środki transportu  będą w mieście priorytetyzowane – czy te zrównoważone i bardziej  przyjazne środowisku, czy te szkodliwe dla nas wszystkich. To samorządy  decydują o jakości transportu publicznego czy też przyjazności i  intuicyjności infrastruktury dla osób przemieszczających się pieszo lub  rowerem. Oczywiście wsparcie na poziomie krajowym jest bardzo potrzebne –  bez narzędzi legislacyjnych oraz środków finansowych wdrażanie czystych  rozwiązań transportowych w naszych miastach nie będzie w pełni możliwe.  Strefy Czystego Transportu to szansa, aby zadbać o jakość powietrza i  wpłynąć na decyzje transportowe mieszkańców oraz turystów – tak komentuje opracowanie Agata Lewandowska, starszy inspektor z Referatu Adaptacji do Zmian Klimatu, Wydział Środowiska w Urzędzie Miasta Gdyni.

Źródło: Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKEOM)

Link do raportu: http://www.pkeom.pl/uploads/Aktualnosci_2021/Raport_transport_powietrze_zdrowie_dzieci_12052021.pdf

Link do informacji prasowej:http://www.pkeom.pl/eksperci-ostrzegaja-zanieczyszczenia-transportowe-wplywaja-na-zdrowie-oraz-rozwoj-dzieci-

Dominik Olędzki rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej

Ekologia - najnowsze informacje