czwartek, 9 stycznia 2020 13:07

Geblewicz z szansą na nominację chadeków na szefa Komitetu Regionów

Autor Bernard Szwabowski
Geblewicz z szansą na nominację chadeków na szefa Komitetu Regionów

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jest jednym z dwóch kandydatów chadeków na szefa Europejskiego Komitetu Regionów. Jego kontrkandydat pochodzi z Grecji.

W lutym rozpocznie się nowa kadencja Europejskiego Komitetu Regionów, a wraz z nią nastąpi zmiana na fotelu przewodniczącego tej instytucji. Jak dowiedziała się PAP, Geblewicz jest jednym z najpoważniejszych kandydatów na to stanowisko. Dotychczas tej funkcji nigdy nie pełnił Polak.

Komitet Regionów, który jest organem doradczym UE, składa się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego. Od nowej kadencji, w związku z brexitem, Komitet zostanie zmniejszony z 350 do 329 członków.

Kadencja Komitetu Regionów trwa pięć lat, natomiast przewodniczący zmienia się co dwa i pół roku. Szefami KR podczas kończącej się właśnie kadencji byli: Fin Markku Markkula (Europejska Partia Ludowa) oraz Belg Karl-Heinz Lambertz (Partia Europejskich Socjalistów).

Chadecy oraz socjaliści pozostaną największymi grupami politycznymi w Komitecie Regionów i to one mają realną szansę obsadzić stanowisko przewodniczącego na kolejne pięć lat.

Socjaliści wybrali już swojego kandydata - jest nim przewodniczący rządu regionalnego Azorów, Portugalczyk Vasco Cordeiro. W EPL nadal trwają przymiarki. Szanse na nominację, obok Geblewicza, ma gubernator greckiego regionu Środkowa Macedonia Apostolos Tzitzikostas.

Oficjalnie kandydat chadeków zostanie ogłoszony po wyborach w EPL 31 stycznia. Natomiast wyłonienie dwóch przewodniczących nastąpi dwa tygodnie później, kiedy kandydatury, poparte przez chadeków i socjalistów, trafią pod głosowanie całego Komitetu Regionów.

Przewodniczący Komitetu Regionów jest reprezentantem tej instytucji na zewnątrz oraz na bieżąco kieruje jej pracą. W praktyce zwołuje posiedzenia plenarne, zatwierdza ich agendy, a także koordynuje przygotowywanie opinii, o które występuje Komisja Europejska podczas prac legislacyjnych. Jest przy tym zobowiązany do konsultacji wszystkich kluczowych decyzji politycznych i administracyjnych na forum Konferencji Przewodniczących, w skład której wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący wszystkich grup politycznych. Jest to funkcja społeczna; przewodniczący KR nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Olgierd Geblewicz od 2010 r. jest marszałkiem woj. zachodniopomorskiego, wcześniej był radnym miejskim i wojewódzkim; od 2016 r. pełni również funkcję prezesa Związku Województw RP. W 2011 roku został członkiem Europejskiego Komitetu Regionów.

W tym czasie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji obywatelstwa (CIVEX) oraz przewodniczącego Grupy Międzyregionalnej ds. Nord Stream 2. W trakcie pełnienia swojego mandatu był sprawozdawcą opinii poświęconych m.in. zwalczaniu dezinformacji, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, legalnej migracji, unijnych ram gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa.

kic/ woj/

Europa i świat - najnowsze informacje