czwartek, 22 października 2020 12:31

Gmina Iwanowice: Skażenie wody! Sanepid wydał komunikat

Autor Aleksandra Tokarz
Gmina Iwanowice: Skażenie wody! Sanepid wydał komunikat

Mieszkańcy podkrakowskich miejscowości, wchodzących w skład Gminy Iwanowice nie mogą korzystać z wody, która jest im dostarczana z wodociągu. Wszystko za sprawą skażenia bakteriami grupy Coli.

PSSE w Krakowie poinformowało, iż w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, dostarczanej z wodociągu publicznego Lesieniec Grzegorzowice w gminie Iwanowice w powiecie krakowskim wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Sieciechowice (poza ul. Wspólną oraz częścią ul. Ks. T. Banacha), Lesieniec, Zagaje, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe.

-Po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 19 października 2020 r. z wodociągu publicznego Lesieniec Grzegorzowice Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy Coli - informuje sanepid.

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych.

W związku z powyższym:

  • Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków.
  • Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
  • Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  • Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli

Wodę można wykorzystywać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, czynności porządkowych.

-Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp z o.o. ul. Jana Pawła II 3, Iwanowice Włościańskie jako zarządzający wodociągiem publicznym Lesieniec - Grzegorzowice zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów rozporządzenia - poinformowano.

Powyższa informacja ma obowiązywać do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

fot. ilustracyjne

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje