środa, 28 czerwca 2023 06:57

Wraca sprawa działaczy opozycji z Sądecczyzny. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym sędziom oraz byłemu prokuratorowi

Autor Mirosław Haładyj
Wraca sprawa działaczy opozycji z Sądecczyzny. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym sędziom oraz byłemu prokuratorowi

26 czerwca br. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko byłym sędziom Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Leszkowi P. i Romanowi D. oraz byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Krakowie Eugeniuszowi M.

Byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Krakowie Eugeniuszowi M. zarzucono, że w dniu 3 maja 1982 r. w Krakowie przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że, chcąc, aby pozbawiono wolności wskazanych ośmiu działaczy nowosądeckiej "Solidarności", którzy kolportowali niezależną prasę. Ówczesny prokurator stanie teraz przed Sądem za to, że nakłaniał Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie do wymierzenia im kar bezwzględnego pozbawienia wolności. Chodzi o Józefa Jareckiego, Tadeusza Piaseckiego, Zbigniewa Leśniaka, Krzysztofa Węglowskiego-Króla, Krzysztofa Witowskiego, Mieczysława Górskiego, Tadeusza Nitkę i Tadeusza Zengela, których potem skazano za „sporządzanie, przechowywanie i kolportowanie biuletynów „Wiadomości Nowosądeckie” zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” - jak podano w akcie oskarżenia.  

Przed Sądem staną także byli sędziowie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Leszek P. i Roman D., którym zarzucono, że w dniu 6 maja 1982 roku w Krakowie przekroczyli swoje uprawnienia wydając wyrok skazujący ośmiu pokrzywdzonych na kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 2 lat do 4 lat.

W śledztwie ustalono, iż pokrzywdzeni, będący członkami NSZZ Solidarność, zostali w okresie od 8 lutego 1982 roku do 25 marca 1982 roku zatrzymani przez funkcjonariuszy MO w Nowym Sączu w związku z tym, że rozpowszechniali niezależną prasę. Wszyscy po przesłuchaniu zostali zostali tymczasowo aresztowani, a następnie skazani. W rzeczywistości biuletyny zawierały opis realiów stanu wojennego w Polsce i były wyrazem sprzeciwu pokrzywdzonych wobec sytuacji panującej w tym okresie w kraju. Działanie takie nie stanowiło przestępstwa, nawet przy uwzględnieniu obowiązujących wówczas przepisów prawa karnego oraz reżimu prawnego stanu wojennego. Rozpowszechniając je działacze "Solidarności" "nie popełnili zatem przypisanego im przestępstwa, a tym samym żądanie bezwzględnych kar pozbawienia wolności i wymierzenie takich kar było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji" - poinformowała Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.

"Nowosądeckie Wiadomości" to (od numeru 11 (z 1983) pod nazwą „Wiadomości Nowosądeckie”) było wydawane pismo wydawane w Nowym Sączu w latach 1982 – jako biuletyn związkowy Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Nowym Sączu. Pomysłodawcą i założycielem pisma był Tadeusz Piasecki. Pomagał mu Józef Jarecki, który dostarczył rysunek pomnika Krzyży Gdańskich, które zostały przeniesione na matryce do pierwszego numeru. Powielaniem gazetki zajmował się Krzysztof Węglowski-Król. Punktem kontaktowym oraz miejscem odbioru matryc i gotowych gazetek był kiosk Ruchu znajdujący się przy ul. Bieruta (dziś ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego), w którym pracowała Ewa Zajko.

W biuletynie publikowano oświadczenia i dokumenty MKS, zamieszczano i komentowano wiadomości z regionu, kraju i świata, informowano o represjach, sytuacji osób represjonowanych i internowanych. Były w nim artykuły publicystyczne, materiały historyczne, wiersze, wywiady, relacje z akcji antyrządowych i obchodów patriotycznych. W numerze 2 z lutego 1982 roku opublikowano listę internowanych z województwa nowosądeckiego.

Pod koniec II 1982, po przygotowaniu matryc do numeru 4 redakcja i sieć kolportażowa pisma została rozbita przez SB, aresztowano wtedy członków redakcji i kolporterów, którzy potem, w maju 1982 zostali skazani na kary więzienia. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w trybie doraźnym, za kontynuowanie działalności związkowej, wydawanie i kolportaż nielegalnego pisma związkowego „Nowosądeckie Wiadomości” skazał: Józefa Jareckiego, Tadeusza Piaseckiego i Krzysztofa Węglowskiego-Króla na 4 lata więzienia, Zbigniewa Leśniaka na 3,5 roku, Krzysztofa Witowskiego i Mieczysława Górskiego na 3 lata, Tadeusza Nitkę na 2 lata, Tadeusza Zengela (sąd odstąpił od trybu doraźnego) na 1 rok w zawieszeniu na 4 lata.

fot. Unsplash i archiwum IPN/ edycja własna

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka