piątek, 25 września 2020 11:22

Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem obwodnicy?

Autor Emilia Gara
Kiedy kierowcy pojadą nowym odcinkiem obwodnicy?

23 września rozpoczęto w sposób symboliczny budowę nowego odcinka obwodnicy północno-zachodniej. Koszt inwestycji to ponad 7 mln złotych. Gmina Miasta Bochnia pozyskała na ten cel dofinansowanie

Przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi z pełną infrastrukturą techniczną o długości ok. 800 m. od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. W ramach projektu planowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych i kierowców: chodnik wraz ze ścieżką rowerową, wyniesienie nawierzchni skrzyżowania z ul. Nowy Świat wraz ze strefą zamieszkania w kierunku osiedla Niepodległości.

Dodatkowo zaprojektowano: na wysokości pętli autobusowej przejście dla pieszych z kierunku zachód – wschód wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, co zapewni dostęp komunikacyjny bezpośrednio z nowej drogi na teren osiedla i ogródków działkowych, oświetlenie drogowe na całym odcinku, aktywne znaki D-6, malowanie grubowarstwowe, przejścia dwukolorowe oraz punkty odblaskowe w jezdni.

Zaprojektowano również przekładki istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z nową jezdnią asfaltową. Ponadto przewidziano do wykonania zbiorniki wód opadowych wraz z regulatorami przepływu, których zadaniem jest ograniczenie kumulacji wody opadowej i jej retencjonowanie.

Zadanie to jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł. Gmina Miasta Bochnia pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 50% kosztów kwalifikowanych. Realizację inwestycji zaplanowano do końca października 2021 roku.

Inf. i fot.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje