wtorek, 4 sierpnia 2020 11:11

Kiedy należy sprawdzić czystość wody w domowej instalacji?

Autor Głos 24
Kiedy należy sprawdzić czystość wody w domowej instalacji?

Kiedy należy sprawdzić czystość wody w domowej instalacji?

Skażenie mikrobiologiczne wody to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Równie często zdarza się przekroczenie dopuszczalnych norm minerałów w wodzie, zwłaszcza w przypadku, gdy pobieramy ją z przydomowych studni. Warto badać więc wodę w naszych kranach możliwie często: wodę z wodociągów miejskich co najmniej raz w roku, a wodę ze studni nawet raz na kwartał.

Kiedy badać czystość wody?

Z pewnością do badania jakości wody powinien skłonić nas dziwny smak lub zapach - oznacza on często skażenie biologiczne. Rdzawy kolor wody oznacza podwyższony poziom żelaza i manganu: nadmiar tych pierwiastków jest niekorzystny dla zdrowia i powinien być kontrolowany. Gromadzący się białawy osad oznacza natomiast zazwyczaj nadmiar związków wapnia w wodzie. Sygnałem alarmowym jest także zmętnienie wody, zwłaszcza utrzymujące się przez długi czas, a nawet przesuszanie się skóry po kąpieli.

Kontrolować powinniśmy także twardość wody w instalacji. Ma ona duże znaczenie dla żywotności domowych urządzeń AG, w tym pralek, ekspresów do kawy i czajników elektrycznych. Związany z twardą wodą kamień ogranicza też żywotność i sprawność pieców i kaloryferów. Twardość wody wpływa też na smak przygotowywanych napojów i potraw oraz na miękkość pranych tkanin, ma również znaczenie dla stanu skóry i włosów oraz dla żywotności podlewanych wodą z instalacji roślin. Jeśli okaże się, że woda w naszych kranach jest zbyt twarda lub ma niewłaściwe pH, konieczna może okazać się instalacja inhibitorów korozji lub innych systemów uzdatniających wodę.

Woda z instalacji miejskiej

Woda w miejskiej instalacji wodociągowej jest z reguły bezpieczna i czysta - bardzo częste kontrole jakości wody nie są więc konieczne. Większość zanieczyszczeń to minerały przedostające się do wody ze starej lub źle wykonanej instalacji. Najczęściej należą do nich związki metali, w tym zwłaszcza żelazo. Warto sprawdzić jakość wody zwłaszcza w sytuacji, gdy chcemy używać wody z kranu do picia.

Jakość kranówki w naszym mieszkaniu okaże się często niższa, niż na wyjściu, w stacjach filtrów zakładów wodociągowych. Obawiamy się często chloru, większym zagrożeniem może być jednak stosowany przez niektóre zakłady wodociągowe fluor. Jeśli badania jakości wody wykażą, że nasza kranówka zawiera zbyt wiele fluoru, nie możemy stosować jej do picia, a także powinniśmy ograniczyć stosowanie preparatów wzbogacanych o ten pierwiastek (np. past do zębów z fluorem). Największym zagrożeniem są przy tym przedostające się do wody z instalacji metale ciężkie - zwłaszcza rakotwórczy kadm.

Woda z przydomowej studni

Parametry wody w studniach zmieniają się stosunkowo często, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie dysponujemy studnią głębinową, ale pobieramy do domowej instalacji wodę zalegającą płytko. Zaleca się więc częste sprawdzanie wody ze studni - nawet raz na kwartał, jakość wody w studniach ulega bowiem wahaniom sezonowym.

Badanie wody jest oczywiście konieczne wtedy, kiedy kopiemy nową, a także wtedy, kiedy wykopana już studnia przez długi czas nie była użytkowana. Warto jednak zauważyć, że nie zawsze głęboko położona warstwa wodonośna oznacza wodę dobrej jakości: przy wykonywaniu studni zaleca się więc wykonanie kilku odwiertów i zbadanie jakości wody w każdym z nich. Z drugiej strony, nawet dobrej jakości wody powierzchniowe szybciej ulegają zanieczyszczeniom - przedostają się do nich np. stosowane w ogrodach środki ochrony roślin, a niekiedy nawet zanieczyszczenia z nieszczelnych szamb.

Ekologia - najnowsze informacje