środa, 12 czerwca 2019 15:54

Kocierz Rychwałdzki. Przyznano promesę w wysokości 800 tys. zł na remont drogi powiatowej

Autor Mirosław Haładyj
Kocierz Rychwałdzki. Przyznano promesę w wysokości 800 tys. zł na remont drogi powiatowej

28 maja br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji przyznało dla Starostwa Powiatowego w Żywcu dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie w wysokości 810.000 zł dotyczy realizacji zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki - Zakocierz, odcinek 1 w km od 0+000 do km 0+670, odcinek 2 w km od 1+590 do km 2+300 w m. Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki”.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Żywiec - najnowsze informacje