niedziela, 24 maja 2020 10:22

Kogo nie obowiązuje kwarantanna? Nowe zasady przekraczania granic

Autor Mirosław Haładyj
Kogo nie obowiązuje kwarantanna? Nowe zasady przekraczania granic

W piątek Marek Kamiński, szef MSWiA podpisał zmianę rozporządzenia, która rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski.

Zwolnieni z odbywania kwarantanny są od piątku:

- uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy wraz z nimi przekraczają granicę),

- kierowcy wykonujący transport międzynarodowy, podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku),

- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich dzieci i małżonków.

Kontrola graniczna przy wjeździe do Polski związana z epidemią koronawirusa została przedłużona do 12 czerwca.

koronawirus najnowsze informacje

Inf. polsatnews.pl

Polska - najnowsze informacje