piątek, 10 listopada 2023 15:22

Kolejne "obywatelskie veto" w Krakowie. Ważą się losy Strefy Czystego Transportu

Autor Marzena Gitler
Kolejne "obywatelskie veto" w Krakowie. Ważą się losy Strefy Czystego Transportu

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Kraków dla kierowców" złożył w Urzędzie Miasta Krakowa projekt uchwały uchylającej Strefę Czystego Transportu w Krakowie. Pod wnioskiem o uchylenie przyjętej niemal rok temu uchwały podpisało się ponad 7000 osób.

Przypomnijmy, uchwalona 23 listopada 2022 Strefa Czystego Transportu w Krakowie, która ma zacząć obowiązywać odpowiednio od 1 lipca 2024 (zakaz wjazdu do miasta pojazdów i samochodów osobowych o napędzie  benzynowym nie spełniających normy Euro 1 oraz dla silnika diesla - poniżej normy Euro 2, czyli pojazdy mające obecnie 26-30 lat) i od 1 lipca 2026 roku (nie wjedziemy do Krakowa samochodami benzynowymi poniżej normy Euro 3 oraz z silnikiem diesla poniżej normy Euro 5). STC to element walki z krakowskim smogiem, do którego w dużej mierze przyczynia się duży ruch samochodowy.

Uchwała od początku budziła duże kontrowersje oraz sprzeciw, zwłaszcza dojeżdżających do Krakowa do szkół czy do pracy mieszkańców krakowskiego "obwarzanka". Wątpliwości co do zgodności z prawem uchwały o STC miał również wojewoda małopolski, Łukasz Kmita, który skierował ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Przede wszystkim uchwała ma być niezgodna z przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Chodzi zwłaszcza o brak dokładnego określenia granic strefy i obowiązującego w niej sposobu organizacji ruchu. Krakowscy radni pozostawili to w kompetencji prezydenta, który przed wejściem w życie uchwały miał określić je w drodze rozporządzenia. Zdaniem wojewody "uprawnienie to należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego, które następuje w drodze aktu prawa miejscowego" - czyli właśnie do Rady Miasta Krakowa.

Wcześniej Stowarzyszenie Otwarta Wieliczka wystosowało petycję do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu (SCT) na terenie całego Krakowa, wskazując na irracjonalność tych zapisów.

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu może budzić dużo problemów dla kierowców z Wieliczki, których przedstawiciele wzięli udział w pikiecie po Urzędem Miasta Krakowa 9 listopada ubiegłego roku, protestując przeciwko planom wprowadzenia ograniczeń, które dotkną nie tylko mieszkańców Krakowa, ale też dojeżdżających tu do pracy czy nauki. Paradoksem jest, że na przykład będzie można jechać starymi autami przez Kraków obwodnicą, ale nie będzie można zjechać z niej do miasta. Tak samo, jeśli chodzi o granice Krakowa, może się okazać, że niektóre drogi (lub ich odcinki) na granicy gmin, będą niedostępne dla posiadaczy starszych aut, mieszkających pod Krakowem. Wprowadzenie SCT wymusza konieczność zmiany organizacji ruchu i wprowadzenie możliwości zawracania, co obecnie nie jest możliwe na niektórych drogach dojazdowych do stolicy Małopolski. Nie ma też parkingów i dogodnych połączeń komunikacyjnych.

W piątek, 10 listopada Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej "Kraków dla kierowców" złożył w Urzędzie Miasta Krakowa projekt uchwały uchylającej Strefę Czystego Transportu w Krakowie. Pod wnioskiem podpisało się ponad 7000 osób.

Przed złożeniem projektu pod Urzędem Miasta Krakowa odbyła się konferencja prasowa przeciwników Strefy Czystego Transportu. Przewodniczący komitetu "Kraków dla Kierowców", Piotr Bartosz zarzucał władzom Krakowa wprowadzanie w błąd opinii publicznej, między innymi poprzez nazywanie inicjatywy uchwałodawczej "petycją" i sugerowanie, że mieszkańcy nie mogą zmienić zapisów SCT. - Zbiórka podpisów była torpedowana przez krakowskich urzędników kłamstwami i manipulacjami. Miesiąc temu w jednym z wywiadów wiceprezydent, pan Andrzej Kulig nazwał naszą inicjatywę uchwałodawczą petycją, co w zdecydowanym stopniu umniejsza jej znaczeniu dodając, że wprowadzamy Strefę Czystego Transportu bo krakowianie umierają na raka płuc a dzieci chorują na astmę, tymczasem kilka dni temu pan Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w przypływie szczerości w jednym z wywiadów przyznał, że jak nie wprowadzimy SCT to nie dostaniemy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ właśnie KPO obliguje wszystkie miasta powyżej 100 000 mieszkańców do wprowadzenia SCT. Pytanie czy w UMK działają osoby lobbujące na rzecz SCT i co pan Franek jest w stanie zrobić dla eurokratów i pieniążków? - bulwersował się inicjator uchwały uchylającej wprowadzenie SCT. - W rzeczywistości inicjatywa nie przewiduje zmian, a całkowite uchylenie uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Krakowie, która została wprowadzona w listopadzie 2022, a ma obowiązywać od 1 lipca 2023. W przypadku uzyskania w większości głosów radnych Krakowa dla obywatelskiej inicjatywy, uchwała SCT straci moc, a prezydent miasta będzie mógł wyjść z inicjatywą nowej wersji STC - przekonywał Bartosz.

Bartłomiej Krzych, jeden z pełnomocników komitetu mieszkający w Wieliczce, zwrócił uwagę, że ustanowienie STC w granicach administracyjnych Krakowa utrudnia dojazd węzłów autostradowych, parkingów park & ride czy szpitali mieszkańcom całej Małopolski. Zgodnie z zapisami krakowskiej uchwały wszystkie auta spalinowe i motocykle wjeżdżające do Krakowa będą musiały uzyskać nalepkę, bez względu na normę emisji spalin, a więc także nowe auta.

Zgodnie ogólnopolskimi przepisami obywatelski projekt uchwały, poparty przynajmniej 300 podpisami, powinien być rozpatrzony przez radę miasta na najbliższej sesji po złożeniu projektu, a ta w Krakowie ma się odbyć 22 listopada. Przeciwnicy SCT już zapowiedzieli protest pod magistratem w tym dniu.

Podpisy pod obywatelską inicjatywą zbierane były drogą elektroniczną na stronie Urzędu Miasta Krakowa poprzez serwis ePUAP oraz drogą papierową. Zdecydowana większość bo aż 6,5 tysiąca osób poparło inicjatywę elektronicznie. To absolutnie rekord w Polsce i w Krakowie. Dotychczas w Krakowie największą popularnością cieszyła się cieszyła się Obywatelska inicjatywa dotycząca likwidacji spółki Kraków 5020 (poparło ją ok 1300 osób), która wiosną br została pozytywnie przegłosowana przez Rady Miasta Krakowa. Strefa Czystego Transportu w Krakowie została również zaskarżona do Sądu Administracyjnego przez przeciwników jej wprowadzenia. Na rozpatrzenie wciąż czeka kilka skarg, m. in Wojewody Małopolskiego oraz Bartłomieja Krzycha z Obywatelskiego Komitetu "Kraków dla kierowców", do której dołączył też prokurator rejonowy Kraków Śródmieście.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka