poniedziałek, 10 stycznia 2022 09:00

To było prawdziwe trzęsienie ziemi. Przetasowania w Radzie Miasta. Komarewicz nowym przewodniczącym

Autor Mirosław Haładyj
To było prawdziwe trzęsienie ziemi. Przetasowania w Radzie Miasta. Komarewicz nowym przewodniczącym

Podczas dzisiejszej 77. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa, która zadecydowano nie tylko w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Sławomira Pietrzyka. Sprawa była pokłosiem skandalu, jaki wybuchł po tym, jak radna Alicja Szczepańska (KO) złożyła oficjalną skargę na polityka, oskarżając go o molestowanie. Podczas posiedzenia uchwalone zostały jeszcze inne, kluczowe dla rozkładu politycznych sił decyzje. Wśród nich znalazły się odwołanie z funkcji Dominika Jaśkowca (PO) oraz przyjęcia dymisji wiceprzewodniczącego Komarewicza, który został zgłoszony a potem wybrany na nowego przewodniczącego RMK. Podczas sesji wybrano także nowego wiceprzewodniczącego, którym został Rafał Buszek.

Mimo, że wynik głosowania w sprawie Pietrzyka nie był jeszcze znany, spekulowano, że ewentualne odwołanie wiceprzewodniczącego może wywołać w Radzie Miasta Krakowa prawdziwe trzęsienie ziemi. Napięcia zarówno między obozem rządzącym, jak i opozycją były napięte. Coraz wyraźniej zarysowały się pęknięcia w samej koalicji, która, choć miała większość, nie była jednomyślna.

Jak przekazał onet.pl, przed rozpoczęciem sesji głosy "za" o "przeciw" odwołaniu wiceprzewodniczącego rozkładały się mniej więcej po równo. Według informacji portalu przed obradami doszło do nieformalnych rozmów między poszczególnymi ugrupowaniami zasiadającymi w RMK. Spotkać się mieli przedstawiciele "Przyjaznego Krakowa", PiS i Nowoczesnej.

Choć, na środowej konferencji prasowej z 5 grudnia, radny z ramienia PO, Szczęsny Filipiak, zapewnił, że na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa nie zostaną podjęte żadne inne ważnie politycznie decyzje, to podczas obrad został złożony wniosek o odwołanie przewodniczącego Dominika Jaśkowca.

– Nie dajemy prawdopodobieństwa takiemu wydarzeniu, że klub pana prezydenta reprezentowany przez człowieka, który stoi na czele ruchu Hołowni, powiązałby się razem z klubem Prawa i Sprawiedliwości i próbował zmienić układ sił w Radzie miasta Krakowa. Uważamy, że radne i radni miasta Krakowa są to dojrzali ludzie i skoro złożyli wniosek, aby poruszyć tak ważną kwestię, która jest związana z wydarzeniem, o jakim mówiła pani Alicja, jest to na tyle ważne wydarzenie, że uważamy, że nikt nie powinien pokusić się o to, aby łączyć jakiekolwiek inne sprawy. Mówię to dlatego, że jest bardzo dużo pytań, czy Platforma Obywatelska nie obawia się, że taki wniosek może paść o zmianę kogokolwiek w Radzie Miasta. Tak naprawdę chodzi o przewodniczącego Rady Miasta. Wierzymy, że wszyscy radni są dojrzałymi ludźmi i wiedzą, że tych kwestii łączyć nie powinni

– mówił 5 grudnia Filipiak.

Stacjonarne zebranie radnych stworzyło możliwość głosowania za odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, który nie ustąpił ze swojego stanowiska po 2,5 letnim sprawowaniu tej funkcji, co było warunkiem porozumienia radnych z Koalicji Obywatelskiej i Przyjaznego Krakowa. Od dłuższego czasu dało się wyczuć wzajemne pretensje koalicjantów w tej sprawie.

Przewidywania komentatorów sprawdziły się i poza rozpatrzeniem sprawy Pietrzyka, włączono do obrad także kolejne wnioski. Po tym, jak z funkcji wiceprzewodniczącego odwołano Pietrzyka, wpłynął wniosek o usunięcie z funkcji przewodniczącego Dominika Jaśkowca. Na tę informację gwałtownie i emocjonalnie zareagowała radna Alicja Szczepańska, która wielokrotnie podkreślała, że sprawa molestowania, którą nagłośniła, nie ma podłoża politycznego. Zabierając głos podczas debaty nad projektem odwołania dotychczasowego przewodniczącego Szczepańska, poprosiła o to, by nie wycierać sobie jej nazwiskiem ust i wymieniać go w kontekście sprawy Jaśkowca. Po swoim wystąpieniu radna opuściła salę wymawiając się złym samopoczuciem.

W wyniku powziętych decyzji radni odwołali z funkcji przewodniczącego Dominika Jaśkowca z pełnionej funkcji. Radni przyjęli także rezygnację Rafała Komarewicza z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego rady, który zaraz potem został zgłoszony na jej przewodniczącego. Wniosek o powołanie go na tę funkcję został przegłosowany jednogłośnie, przy czym 11 radnych odmówiło pobrania kart do głosowania.

Dziś zostałem powołany na Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa! Dziękuję radnym za zaufanie. Doszło do wypełnienia...

Opublikowany przez Rafał Komarewicz Poniedziałek, 10 stycznia 2022

17:00

Wniosek o powołanie na wiceprzewodniczącego radnego Artura Buszka został przegłosowany. Oddano 30 głosów, za było 26 radnych, 3 przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Po podaniu wyników i sprawdzeniu obecności sesja została zamknięta.

16:25

Trwa procedowanie wniosku. W dyskusji nad projektem wziął udział kandydat.

16:17

Rafał Komarewicz zgłosił wniosek z nominacją Artur Buszka na wiceprzewodniczącego RMK.

16:15

Komisja skrutacyjna podała wynik wyborów: za kandydaturą Komarewicza głosowało 28 radnych, przeciw 0. Oddany został jeden nieważny głos. Jedenastu radnych (PO) nie pobrało kart do głosowania.

16:00

Ogłoszono 10-minutową przerwę ma liczenie głosów.

15:55

Nie wszyscy radni pobrali karty do głosowania. Twa oddawanie głosów.

15:48

Rozpoczyna się głosowanie nad wnioskiem o kandydaturze Rafała K na przewodniczącego RMK.

15:41

Edward Porębski został przewodniczącym komisji, po 5 minutach przerwy odbędzie się głosowanie.

15:35

Zamknięto dyskusję nad kandydatura Komarewicza. Powołano 4-osobową komisję skrutacyjną.

15:25

Na nowego przewodniczącego radni zgłosili Rafała Komarewicza. Jest on jedynym zgłoszonym. Nowy kandydat jako pierwszy zabrał głos w dyskusji na jego kandydaturą. - W radzie miasta zostało zawiązane nowe porozumienie między Hołownia, Pis, Nowoczesne - poinformował radny PO.

15:15

Wpłynął wniosek o wybór przewodniczącego Rady miasta Krakowa. Został rozpatrzony pozytywnie. Trwa procedowanie projektu.

15:10

Rada jednogłośnie przyjęła rezygnację wiceprzewodniczącego. Po głosowaniu zarządzono 5 min. przerwy.

15:00

Po powrocie z przerwy wiceprzewodniczący Rafał Komarewicz podał się do dymisji. Będzie głosowanie nad jego sprawą.

14:50

Dominik Jaśkowiec został odwołany z funkcji przewodniczącego RMK. Po ogłoszeniu wyniku zarządzono krótką przerwę.

14:45

Ogłoszono przerwę na liczenie głosów.

14:00

Rozpoczęło się głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącego Dominika Jaśkowca z jego funkcji.

13:50

Głos zabrała Alicja Szczepańska, która poprosiła o to, by nie wycierać sobie jej nazwiskiem ust i wymieniać go w kontekście odwołania przewodniczącego. Dla radnej jej sprawa nie ma nic wspólnego z wnioskiem o odwołanie Jaśkowaca, która to jest sprawą czysto polityczną.

13:45

Głos w dyskusji zabrał przewodniczący Jaśkowiec. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że "nie ma złudzeń", że dzisiejsza nadzwyczajna sesja została zwołana w celu odwołania go z funkcji i nie ma mowy o egzekwowanie umowy w ramach zawartego porozumienia między radnymi z KO i Przyjaznego Krakowa.

13:38

Odbędzie się głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Trwa głosowanie procedury referowanie wniosku, dyskusja i powoływanie rady skrutacyjnej.

13:36

Znane są wyniki głosowania: 28 głosami za, z 40 oddanych, radny Pietrzyka pełniący rolę wiceprzewodniczącego RMK, został odwołany z pełnionej funkcji.

13:20

Ogłoszono przerwę techniczną na liczenie głosów.

12:57

Wznowiono obrady. Edward Porębski, przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawia procedurę głosowania. Głosowanie w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Pietrzyka będzie tajne. Trwa sprawdzanie listy radnych i rozdawanie kart do głosowania i oddawanie głosów.

12:35

Ogłoszono 10 min. przerwy, która przeciągnie się do 12:55.

12:34

Wznowiono obrady. Powołana ma zostać komisja skrutacyjna w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego, którego sprawa będzie głosowana najpierw. W skład komisji wejdą: Edward Porębski, Iwona Chamielec, Adam Migdał, Jan Stanisław Pietras, Wojciech Krzysztonek.

12:21

Zarządzono 10 minut przerwy technicznej.

12:08

Wznowiono obrady. W porządek obrad wniesiony został wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta. Głos przeciw zabrała Alicja Szczepańska, która wyraziła swoje oburzenie i opuściła salę, powołując się na zły stan zdrowia. W swoim wystąpieniu powiedziała, że została wykorzystana przez wszystkie kluby z RMK.

Po przegłosowaniu wniosku, prowadzący sesję przewodniczący Jaśkowiec zrezygnował z dalszego przewodzenia obrad, ale pozostał na sali.

11:05

Zamknięto dyskusję na temat wniosku. Została ogłoszona przerwa na wniosek radnego Przyjaznego Krakowa 12:05, choć początkowo miała trwać do 11:35.

10:55

Głos zabiera pani Katarzyna Wójtowicz z Inicjatywy Obywatelskiej. Działaczka przedstawiła definicję molestowania słownego i powiedziała, że wiceprzewodniczący wyczerpał wszystkie znamiona tego czynu. Wyraziła także zdziwienie, że Pietrzyk nie podał się do dymisji.

10:50

Głos przez platformę Teams zabrała kolejna mieszkanka Krakowa. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na relację świadków, które są zgodne i zaprzeczają narracji wiceprzewodniczącego o błędnym zrozumieniu jego słów. Zaapelowała do radnych, by głosując wzięli pod uwagę szkody, jakie cała sytuacja wyrządziła RMK.

10:45

Przemawiać będzie mieszkanka miasta, która poprosiła o głos w swoim imieniu, jako emerytka, matka i babcia. W swoim wystąpieniu wyraziła oburzenie na całą sytuację i zachowanie wiceprzewodniczącego.

10:44

Radna Szczepańska zakończyła swoje wystąpienie.

10:39

Swoje wystąpienie rozpoczęła Alicja Szczepańska. Stwierdziła, że choć przyjęła przeprosiny, to wiceprzewodniczący nie miał honoru do przyznania się do zajścia całej sytuacji oraz, że insynuowanie jej pobudek politycznych jest bezpodstawne, ponieważ cała sprawa kosztowała ją bardzo dużo nerwów.

Musiałabym być masochistką - powiedziała radna.

Szczepańska stwierdziła, że podczas oficjalnego spotkania doszło do molestowania.

10:25

Oświadczenie składa wiceprzewodniczący Pietrzyk. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia okoliczności całego zdarzenia. Jednocześnie zaprzeczył, żeby opisana przez radną Alicję Szczepańską (KO) sytuacja miała miejsce a jego słowa zostały źle zinterpretowanie.

Wiceprzewodniczący powiedział także, że cała sprawa wywoła u niego pogorszeni się jego stanu zdrowia. Pietrzyk uważa całą sprawę za prowokację.

"Proszę państwa zostałem zaszczuty" - stwierdził wiceprzewodniczący.

Przyznał także, że jego wypowiedzi mogły mieć charakter dwuznaczny. Zaapelował także do radnej Szczepańskiej, aby przyjęła wyciągniętą jego dłoń na zgodę.

10:24

Przemawia radny Komarewicz.

10:21

Trwa omawianie procedury głosowania i jej zatwierdzanie.

10:12

Rozpoczęły się obrady, sprawdzana będzie lista obecności.

Fot.: Facebook/RMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje