wtorek, 1 marca 2022 06:47

Kraków: Nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic na miarę nowoczesnego miasta?

Autor Mirosław Haładyj
Kraków: Nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic na miarę nowoczesnego miasta?

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zaprezentowano dokumentację projektową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Głównym założeniem miasta jest budowa nowoczesnego połączenia mającego na celu ochronę istniejącej przyrody i zachowanie lokalnego charakteru ulic.

Projekt linii do Mistrzejowic od samego początku jest nadzorowany przez instytucje zewnętrzne. Partner prywatny zobowiązany jest do stałego kontaktu z mieszkańcami – co  jest realizowane za pomocą specjalnie przeznaczonej strony internetowej, numeru infolinii oraz adresu mailowego. Zrealizowane zostały również konsultacje społeczne.

W ich wyniku w projekcie zostały wprowadzone m.in takie zmiany: pozostawienie ronda Barei w obecnej geometrii, przejazd tramwaju na poziomie -1 pod rondem Młyńskim, lokalne zawężenie pasów ruchu na ul. Meissnera, dodatkowy lewoskręt z ul. Bohomolca w ul. Reduty.

Oczekujemy, że nowa linia zmniejszy liczbę pojazdów, co przełoży się na redukcję emisji zanieczyszczeń o ok. 55 proc.

– Wszędzie, gdzie to możliwe zostanie zastosowane zielone torowisko - tym samym projekt będzie idealną odpowiedzią na zmiany klimatu – powierzchnia biologicznie czynna w obrębie torowiska wyniesie ok. 74 proc. Gatunki drzew, które zostaną posadzone będą odpowiednie do warunków miejskich

– deklaruje Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Proponowane rozwiązania uwzględniają przyjazne środowisku technologie, m.in. wykorzystanie odpornych na suszę mat rozchodnikowych, energooszczędnego oświetlenia LED, zasilanych energią odnawialną smarownic przytorowych czy „zielone” wiaty.

– Wybrane wiaty przystankowe wyposażone będą ponadto w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki czemu będziemy mogli samodzielnie pozyskiwać energię odnawialną do ich oświetlenia

– wskazuje Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu w firmie Gülermak, która nie tylko zbuduje nową linię, ale też będzie nią przez 20 lat zarządzać.

Czytaj także:

Kraków: 16 organizacji nie chce “autostrady przez ocean betonu”. Co z tramwajem do Mistrzejowic?
16 krakowskich organizacji wystosowało do prezydenta Jacka Majchrowskiego list otwarty, w którym apelowały w sprawie planu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic o “powtórne przeanalizowanie słuszności założeń projektowych oraz zaprojektowanie tej inwestycji wspólnie z mieszkańcami w zgodzie ze ws…

Inf.: krakow.pl
Fot. tramwajdomistrzejowic.pl / materiały prasowe

Kraków

Kraków - najnowsze informacje