piątek, 7 lutego 2020 16:16

Lewe zwolnienia – coraz więcej kontroli, coraz więcej zatrzymanych świadczeń

Autor Tomasz Stępień
Lewe zwolnienia – coraz więcej kontroli, coraz więcej zatrzymanych świadczeń

W 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził ponad 574 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. To prawie 80 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Niestety, wprowadzenie elektronicznego zwolnienia lekarskiego nie zatrzymało nadużyć pobierania świadczeń.

W trakcie kontroli ZUS sprawdzał, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień oraz czy były one zasadne.

- W efekcie kontroli zaoszczędzono ponad 207,7 mln zł, gdyż stwierdzono, że wiele osób pracowało podczas zwolnienia, a inni byli zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika - ustaliło Prawo.pl.

Dla porównania, w 2018 roku ZUS skontrolował 496,3 tys. osób i w efekcie wstrzymał wypłatę świadczeń na łączna kwotę 195 mln zł. O nieprawidłowym korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego mówimy, gdy chory w jego trakcie pracuje lub wykonuje inne działania, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia. Wtedy musi się jednak liczyć z tym, że straci prawo do świadczenia chorobowego. W 2019 roku ZUS stwierdził takie nieprawidłowości w przypadku 19,7 tys. zwolnień lekarskich. Skutek finansowy tej kontroli to 28,9 mln zł.

- Warto przypomnieć, że od grudnia 2018 roku zostały wprowadzone elektroniczne zwolnienia lekarskie, które miały usprawnić proces kontroli nadużywania możliwości pobierania świadczeń krótkoterminowych

- mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy Sp. z o.o.

- Jednak dane o wynikach kontroli wskazują, że mimo wprowadzenia E-ZLA, nie widać zwiększenia efektywności kontroli prowadzonych przez ZUS, a wręcz efektywność zakładu obniżyła się

- zaznacza.

Polska - najnowsze informacje