środa, 4 listopada 2020 11:00

Limanowa: Zapadły decyzje w sprawie handlu kwiatami i zniczami

Autor Aleksandra Tokarz
Limanowa: Zapadły decyzje w sprawie handlu kwiatami i zniczami

Władze miasta Limanowa, jak co roku w okresie Wszystkich Świętych, udostępniły miejsca w okolicach cmentarzy, gdzie przedsiębiorcy mogli handlować kwiatami i zniczami. W tym roku cmentarze zostały jednak zamknięte. Decyzje w sprawie handlu zapadły. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc.

W piątek zapadły decyzje o całkowitym zamknięciu cmentarzy. To spowodowało, że tłumnie nawiedzane w okresie Wszystkich Świętych nekropolie, stały się puste. Ogromne straty ponieśli w związku z tym przedsiębiorcy, którzy co roku w okolicach cmentarzy sprzedawali kwiaty i znicze.

Przetarg na udostępnienie miejsc w okolicy nekropolii został w Limanowej ogłoszony jak co roku. W związku z decyzją rządu, władze miasta wystąpiły z propozycją do przedsiębiorców, że zostaną im zwrócone pieniądze, które wpłacili. Handlujący mieli jednak inny pomysł. Złożyli wniosek do władz samorządu, w którym zaproponowali, że w ramach wpłaconych wcześniej pieniędzy, z wyznaczonych miejsc będą mogli korzystać do końca tygodnia. Miasto zaakceptowało ten wniosek.

Dodatkowo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała dziś, że „do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc ma być udzielana posiadaczowi co najmniej:

  • 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
  • 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19

Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku posiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19".

inf. ARiMR, fot. ilustracyjne

Limanowa - najnowsze informacje