wtorek, 4 października 2022 13:00

Ma 10 metrów głębokości! Wielkie zapadlisko koło Klucz. Nadleśnictwo ostrzega!

Autor Marzena Gitler
Ma 10 metrów głębokości! Wielkie zapadlisko koło Klucz. Nadleśnictwo ostrzega!

"Bardzo prosimy, ze względów bezpieczeństwa o powstrzymanie się od odwiedzania tego terenu (...) Wiemy, że to teren lubiany wśród grzybiarzy" - ostrzega na Facebooku Nadleśnictwo Olkusz. Wielki lej o głębokości nawet 10 metrów został znaleziony w pobliżu Pustyni Błędowskiej.

O pojawieniu się zapadliska informowaliśmy już w poniedziałek, 3 października. Gigantyczny lej w lesie znalazł jeden z grzybiarzy.

Zapadliska w olkuskich lasach zaczęły się pojawiać po zamknięciu kopalni "Olkusz-Pomorzany". 31 grudnia 2020 roku postawiono kopalnię rud cynku i ołowiu działająca od roku 1974 w kopalnię w stan likwidacji. Odpowiadają za niego Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" S.A., które powołały „Zespół ds. monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „ Olkusz-Pomorzany", w skład, którego wchodzą pracownicy Spółki oraz autorytety naukowe w dziedzinie hydrogeologii i hydrologii z czołowych uczelni krajowych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Krakowskiej. Po powstaniu 7 stycznia zapadliska wielkości ok. 25 m2 i głębokości 15 m w Hutkach koło Bolesławia, które powstało w miejscu wcześniejszego zapadliska nad płytko prowadzonym korytarzem kopalni powołano zespół ds. byłej eksploatacji zawałowej, który na bieżąco analizuje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, uwzględniając monitoring poziomu zatopienia kopalni.

14 stycznia 2022 roku Nadleśnictwo Olkusz wprowadziło zakaz wstępu do lasu w okolicach Żurady i Mazańca z powodu zagrożenia zapadliskami. Na ścieżkach postawiono znaki ostrzegawcze. Opublikowano też mapy terenów zagrożonych i zamkniętych, z powodu już ujawnionych zapadlisk.

Teraz do tych obszarów dołączył nowy - w pobliżu Pustyni Błędowskiej. Co ciekawe, Nowe zapadlisko odkryto na terenie nie objętym wcześniejszymi alertami a wiec teoretycznie nie był to rejon zagrożony. "Dziś po południu, nieopodal Pustyni Błędowskiej, na terenie Leśnictwa Pomorzany zostało ujawnione kolejne zapadlisko (ok. 2,5 ar, 10 m głębokości) i tym samym do listy terenów objętych zakazem wstępu do lasu dołączył oddział 419c (wg. starego PUL 129b).*  Teren niezwłocznie został zabezpieczony przez ZGH (. Bardzo prosimy, ze względów bezpieczeństwa o powstrzymanie się od odwiedzania tego terenu. Nawet jeśli chodzi o poszukiwanie zieleniatek (post poniżej). Wiemy, że to teren lubiany wśród grzybiarzy, ale niestety...

*Juto na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w aplikacji pojawi się informacja o zakazie wraz z mapką" - zapowiedziało Nadleśnictwo.

Dziś popołudniu, nieopodal Pustyni Błędowskiej, na terenie Leśnictwa Pomorzany zostało ujawnione kolejne zapadlisko (ok....

Opublikowany przez Nadleśnictwo Olkusz, Lasy Państwowe Poniedziałek, 3 października 2022
Mapa z wyodrębnionym nowym terenem zagrożonym z powodu wystąpienia nowego zapadliska - graf. Nadleśnictwo Olkusz

Warto dodać, że skutki zamknięcia kopalni "Olkusz - Pomorzany" to nie tylko zapadliska w lasach, ale też wysychanie rzek Sztoły i Białej Przemszy oraz grożące potem mieszkańcom z powodu podniesienie się poziomu wód gruntowych, gdy kopalnia zostanie już zalana podtopienia.

Zapadliska są bardzo niebezpieczne. O tym, jak groźnym żywiołem jest poruszająca się ziemia wiedzą doskonale mieszkańcy Trzebini, gdzie kilka tygodni temu głębokie zapadlisko na cmentarzu pochłonęło 41 grobów, a w okolicy osiedla Gaj i na działkach wciąż pojawiają się skutki zamknięcia Kopalni Siersza.

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje

Rozrywka