wtorek, 20 lutego 2024 12:42

Mieszkańcy protestują ws. budowy ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie. Mamy komentarz miasta

Autor Katarzyna Domagała
Mieszkańcy protestują ws. budowy ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie. Mamy komentarz miasta

Niedługo zakończy się przetarg na budowę ulicy 8 Pułku Ułanów, która ma być alternatywą dla ulicy Kobierzyńskiej w Dzielnicy VIII. Inwestycja planowana od lat nie została jednak skonsultowana z mieszkańcami, którzy zorganizowali pikietę protestacyjną w tej sprawie. Krakowianie zgłaszają liczne obawy w związku z nową inwestycją. Jakie i co na to wszystko Zarząd Inwestycji Miejskich?

Zaznaczmy, że budowa ulicy 8 Pułku Ułanów planowana jest od wielu lat. W tym roku podjęto decyzję o wdrożeniu życie tych planów. W praktyce oznacza to, że niedługo ma ruszyć budowa trzech z czterech odcinków nowej drogi, która miałaby być alternatywą dla ulicy Kobierzyńskiej. Dzięki temu samochody miałyby ułatwioną jazdę w dzielnicach VIII i IX.

Planowo ulica 8 Pułku Ułanów ma połączyć ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka, Brożka i Grota-Roweckiego. Nowa droga będzie mieć 2,7 km długości, po jednym pasie w każdym kierunku. Wzdłuż ulicy powstanie również ścieżka rowerowa.

Plan budowy ulicy 8 Pułku Ułanów / Źródło: ZIM Kraków

Mieszkańcy protestują

Władze Krakowa planują budowę nowej drogi, jednak tym, którym ma ona służyć, nie bardzo się to podoba. Mowa o okolicznych mieszkańcach, którzy we wtorek, wraz z jednym z kandydatów na prezydenta Krakowa - Aleksandrem Miszalskim, zorganizowali pikietę protestacyjną.

Interwencja w sprawie budowy budynku wielorodzinnego przy SP nr 158

Opublikowany przez Aleksandra Miszalskiego Wtorek, 20 lutego 2024

Mieszkańcom nie podoba się przede wszystkim fakt, że plany budowy drogi przebiegają bardzo blisko budynków mieszkalnych. Ponadto, zaznaczają oni również, że w ramach inwestycji zostaną zlikwidowane duże połacie zieleni. Co więcej, w pobliżu tamtejszej szkoły, SP 158, ma powstać duży wielorodzinny budynek z garażem podziemnym, co także mieszkańcom przeszkadza. Zaznaczają również, że o tym nie wiedzieli. Ich zdaniem to kolejny przykład zagęszczania zabudowy bez konsultacji z mieszkańcami.

Myślę o dzieciach, które nie będą miały przestrzeni na zabawę, na spacery, na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Poza tym, samochody, które będą przejeżdżały przez nową drogę, będą emitowały wiele zanieczyszczeń, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie - mówił jeden z mieszkańców biorących udział w pikiecie, lekarz.

Władze przez lata nie skonsultowały z mieszkańcami budowy nowej drogi. Mieszkańcy liczą na zmiany, które ich zdaniem, mogą być jeszcze zaplanowane.

Decyzje prawne, które zostały podjęte ws. budowy tej drogi, mogą być obarczone błędami - mówiła Renata Piętka radna Dzielnicy VIII Dębniki.
Niezrozumiałe jest dla mnie jedno: opór władz wobec petycji mieszkańców. Mieszkańcy niejednokrotnie składali swoje uwagi do budowy odcinka 8 Pułku Ułanów. Żadne z nich nie zostały uwzględnione, szczególnie chodzi o budowę odcinka drugiego - dodaje.

ZIM się broni

Poprosiliśmy Zarząd Inwestycji Miejskich o komentarz na temat dzisiejszej pikiety protestujących. Pytaliśmy m.in. o podstawę dla rozpoczęcia prac nad inwestycją, jak również o to, czy były przeprowadzane konsultacje społeczne w tej sprawie.

Aktualnie trwa przetarg na realizację trzech z czterech odcinków ulicy 8 Pułku Ułanów. Dla tych trzech odcinków wydane zostały decyzje zezwalające na realizację (ZRID). Wcześniej, dla całego przebiegu ulicy Miasto uzyskało decyzję środowiskową, a sam przebieg ulicy 8 Pułku Ułanów wskazany jest w obowiązujących dokumentach planistycznych Miasta, w tym w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, które przyjmowane są przez Radę Miasta Krakowa, przy udziale mieszkańców - czytamy w odpowiedzi ZIM.

Zarząd Inwestycji Miejskich zaznaczył wyraźnie, że ws. budowy ulicy 8 Pułku Ułanów były prowadzone konsultacje społeczne. Są zatem ewidentne rozbieżności w tym, co mówią mieszkańcy, a w tym, do czego odnosi się ZIM.

W trakcie wszystkich etapów przygotowania inwestycji, prowadzone były konsultacje i spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, w tym także z osobami mieszkającymi w rejonie ulicy Lipińskiego. Jako realizator zadania zorganizowaliśmy wiele spotkań z lokalną społecznością, radnymi dzielnicowymi i przedsiębiorcami, których celem było przedstawienie proponowanych rozwiązań. Część uwag zgłoszonych przez mieszkańców udało się uwzględnić w dokumentacji projektowej - tłumaczy rzecznik ZIM.

Z kolei tak ZIM odniósł się do licznych obaw, które mieszkańcy zgłaszają w związku z nowo powstającą ulicą.

Ulica 8 Pułku Ułanów nie będzie szeroką i ruchliwą arterią komunikacyjną z wieloma pasami ruchu. Będzie ulicą o charakterze zbiorczym, po jednym pasie w każdą ze stron, więc jej wpływ na otoczenie nie będzie duży, co też podkreśla się w wydanej decyzji środowiskowej. Ulicą 8 Pułku Ułanów będzie się poruszać m.in. komunikacja autobusowa. Ponadto, wzdłuż jezdni zaplanowano trasy rowerowe, niemal na całym odcinku będą to dwustronne trasy rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowana bądź wybudowana będzie nowa infrastruktura podziemna, m.in. sieć wodna i kanalizacyjna. Ponadto, przy realizacji zastosowane będą rozwiązania ograniczające wpływ na środowisko. Podstawowym zadaniem tej inwestycji jest stworzenie realnej alternatywy drogowej dla ulicy Kobierzyńskiej, a także istotne uzupełnienie sieci tras rowerowych w tej części miasta - czytamy w odpowiedzi ZIM.

Termin składania ofert w przetargu zaplanowany był na początek lutego, jednak ze względu na duże zainteresowanie został przesunięty na koniec miesiąca. Wykonawca zadania będzie miał 18 miesięcy na realizację trzech odcinków ul. 8 Pułku Ułanów zadania licząc od daty podpisania umowy. Oznacza to, że nową ulicą będzie można pojechać już pod koniec 2025 roku.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka