niedziela, 30 stycznia 2022 15:50

Kraków: Sytuację na rynku pracy ratują obcokrajowcy. To nie tylko Ukraińcy

Autor Joanna Obajtek
Kraków: Sytuację na rynku pracy ratują obcokrajowcy. To nie tylko Ukraińcy

W Krakowie pracuje legalnie ponad 35 tys. cudzoziemców. Takie są dane Grodzkiego Urzędu Pracy. Z których krajów?

W ciągu 10 lat z rynku pracy zniknie 1mln osób. Brak rąk do pracy dotknie przedsiębiorców i branże usługowe. Zmniejszy się produkcja i emerytury. Ucierpi budownictwo i usługi. Dzięki rozwojowi technologii, brakujących pracowników mogą zastąpić automaty i maszyny, jednak możliwe jest to jedynie w niektórych branżach.

Obcokrajowiec za Krakowianina

W  Krakowie zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest prawie 26 tysięcy cudzoziemców. Są to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy stanowią  46%. Drugą co do liczebności grupą są Białorusini. Na kolejnych miejscach są kolejno Rosjanie i Hindusi. Najmniej liczni są Włosi.

— Przestaje już być prawdziwy mit mówiący, że monopol na pracę dla cudzoziemca w Krakowie mają Ukraińcy. Wprawdzie mimo wszystko jest to dalej największa grupa narodowościowa korzystająca z formy legalizacji zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, jednakże w ostatnim roku odnotowano także znaczący wzrost zarówno oświadczeń dla Gruzinów, jak i Białorusinów"– mówi Waldemar Jakubas, Zastępca Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Pracujący w Krakowie cudzoziemcy zwiększają dochody  państwa i wspierają lokalny samorząd. Dzięki nim wzrasta zaangażowanie w działanie lokalnych wspólnot i organizacji.

Jak obcokrajowcy wpłyną na polski rynek Pracy?

W 2019 roku w salach Urzędu Miasta Krakowa zasiedli delegaci największych miast: Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi, Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Byli to liderzy samorządów gospodarczych tacy jak przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz radcy prawni. Celem spotkania było wypracowanie projektów przepisów, dotyczących przyjmowania i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Spotkanie zakończyło się wystosowaniem apelu do rządu.

— Właśnie wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy. Nowe regulacje spowodują znaczny wzrost liczby zgłaszanych do urzędów pracy oświadczeń. Prognozujemy, że osiągnie on poziom ok. 50 tys. Liczba zgłoszonych ofert pracy, których celem jest uzyskanie informacji starosty, może teraz wynieść nawet ok. 6 tys., co przyniesie między 25 - 28 tys. miejsc pracy –wyjaśnia Waldemar Jakubas z Grodzkiego Urzędu Pracy.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje