niedziela, 24 kwietnia 2022 04:03

Od dziś uchodźcy z Ukrainy mogą składać ten wniosek

Autor Mirosław Haładyj
Od dziś uchodźcy z Ukrainy mogą składać ten wniosek

Od soboty, 23  kwietnia, uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35.  miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim  jest już na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie obywatelom  Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny.  Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tys. zł na  drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca  życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł  przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica  dziecka.

Dla obywateli  Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi,  udostępniony został specjalny wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w  języku ukraińskim (RKO-U). Prawidłowo złożony wniosek  RKO-U na PUE ZUS pozwoli na automatyczną obsługę i skróci czas  przyznania świadczenia przez ZUS.

Do złożenia wniosku  (RKO-U) niezbędny jest polski numer PESEL rodzica i dziecka, adres  e-mail, polski numer telefonu i numer rachunku bankowego w Polsce.  Wniosek RKO-U jest tylko elektroniczny, dostępny na  PUE ZUS.

O rodzinny kapitał  opiekuńczy można ubiegać się od pierwszego dnia miesiąca, w którym  dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 12  miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu,  w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia, kapitał zostanie  pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez  dziecko 12 miesiąca.

Rodzinny kapitał  opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Co ważne uchodźcy z  Ukrainy, którzy otrzymali PESEL UKR w marcu 2022 r., nie muszą się  martwić składając wniosek w kwietniu. Świadczenie  za marzec im nie przepadnie. ZUS przyzna świadczenie również za marzec,  tj. od miesiąca nadania numeru PESEL UKR. Rodzinny kapitał opiekuńczy,  jak i 500+, przysługują uchodźcy przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce.

RKO trafi na rachunek polskiego banku, który zostanie wpisany we wniosku.

Obywatele Ukrainy otrzymają pomoc w każdej placówce, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –  18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl.

Inf.: ZUS

Polska

Polska - najnowsze informacje