piątek, 7 kwietnia 2023 05:28

Olkusz: Zakaz wstępu na teren lasów przedłużony

Autor (red)
Olkusz: Zakaz wstępu na teren lasów przedłużony

Postanowienie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadliska, zostało przedłużone do końca bieżącego roku.

Zapadliska w olkuskich lasach zaczęły się pojawiać po zamknięciu kopalni "Olkusz-Pomorzany". 31 grudnia 2020 roku postawiono kopalnię rud cynku i ołowiu działająca od roku 1974 w kopalnię w stan likwidacji. Odpowiadają za niego Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" S.A., które powołały „Zespół ds. monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „ Olkusz-Pomorzany", w skład, którego wchodzą pracownicy Spółki oraz autorytety naukowe w dziedzinie hydrogeologii i hydrologii z czołowych uczelni krajowych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Krakowskiej. Po powstaniu 7 stycznia zapadliska wielkości ok. 25 m2 i głębokości 15 m w Hutkach koło Bolesławia, które powstało w miejscu wcześniejszego zapadliska nad płytko prowadzonym korytarzem kopalni powołano zespół ds. byłej eksploatacji zawałowej, który na bieżąco analizuje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, uwzględniając monitoring poziomu zatopienia kopalni.

Zobacz: Ma 10 metrów głębokości! Wielkie zapadlisko koło Klucz. Nadleśnictwo ostrzega

Z uwagi na stan w jakim znajdują się olkuskie lasy Nadleśnictwo podjęło decyzję o wprowadzeniu zakazu przebywania na terenie lasów, który ma obowiązywać do końca bieżącego roku. Z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia wstęp do lasów jest surowo zakazany, a za przebywanie na terenach leśnych będą wyciągane konsekwencje prawne.

Informujemy, że zakaz wstępu do wydzieleń leśnych, w których ujawniły się szkody górnicze (zapadliska) został...

Opublikowany przez Nadleśnictwo Olkusz, Lasy Państwowe Piątek, 31 marca 2023

Zapadliska są bardzo niebezpieczne. O tym, jak groźnym żywiołem jest poruszająca się ziemia wiedzą doskonale mieszkańcy Trzebini, gdzie kilka miesięcy temu głębokie zapadlisko na cmentarzu pochłonęło 41 grobów.

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje