wtorek, 24 listopada 2020 17:06

Pierwszy w kraju przypadek zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych. Zwierzęta zostaną wybite?

Autor Mirosław Haładyj
Pierwszy w kraju przypadek zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych. Zwierzęta zostaną wybite?

Naukowcy z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed wraz z lekarzami weterynarii wykryli pierwszy w kraju przypadek zakażenia SARS-CoV-2 norek hodowlanych (Neovision vision) w Polsce.

Dr Maciej Grzybek z Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed i dr Łukasz Rąbalski z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych UG we współpracy z lekarzami weterynarii zbadali 91 norek hodowlanych pod kątem obecności koronawirusów. Naukowcy potwierdzili zakażenie 8 osobników wirusem SARS-CoV-2.

To pierwszy w Polsce przypadek potwierdzonego zakażenia zwierząt hodowlanych wirusem SARS-CoV-2. Wymazy z gardła pobrano od norek z fermy hodowlanej w województwie pomorskim. Materiał poddano badaniu RT-PCR przy użyciu testu dwugenowego opartego na protokole stosowanym w diagnostyce człowieka. Stwierdzono obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 u ośmiu spośród badanych zwierząt. Aktualnie prowadzone są pogłębione badania genetyczne, które pozwolą na określenie prawdopodobnego pochodzenia wirusa oraz umożliwią porównanie ze znanymi sekwencjami genetycznymi SARS-CoV-2.

Uzyskane wyniki wskazują na możliwość przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 z człowieka na norki. W badaniach laboratoryjnych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Europie i na świecie potwierdzono eksperymentalnie możliwość zakażenia wielu gatunków zwierząt takich jak norki, chomiki, króliki, nietoperze, makaki i gryzonie. Badania trójmiejskich naukowców potwierdzają konieczność wzmożonego monitoringu epizootiologicznego, prowadzenia intensywnych badań w poszukiwaniu możliwych przenosicieli chorób odzwierzęcych oraz podniesienia standardów bioasekuracji na fermach zwierząt hodowlanych.

Czy norki z polskich ferm hodowlanych czeka los podobny do tego w Danii, która zapowiedziała, że zlikwiduje całą populację norek na fermach w kraju?

Dania: 15 milionów norek zostanie wybitych. Wszystko przez koronawirusa
Dania zlikwiduje całą populację norek na fermach w kraju. Wszystko przez mutację koronawirusa, którym zaraziło się już 12 osób. O zamiarach rządu poinformował premier Danii Mette Frederiksen. Ok. 15-17 mln norek z duńskich farm zostanie wybitych, ponieważ wykryto nową mutację koornawirusa, który pr…
koronawirus najnowsze informacje

Inf.: Gdański Uniwersytet Medyczny
Fot.: Photo by Jo-Anne McArthur on Unsplash

Polska

Polska - najnowsze informacje