czwartek, 3 marca 2022 12:20

PKP uruchamia dodatkowe połączenie kolejowe do przejścia granicznego w Krościenku

Autor Mirosław Haładyj
PKP uruchamia dodatkowe połączenie kolejowe do przejścia granicznego w Krościenku

Między Polską a Ukrainą będzie wykorzystane dodatkowe połączenie kolejowe. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły prace na przygranicznym odcinku Uherce–Krościenko (granica państwa) na linii nr 108 Krościenko–Stróże.

Od 3 marca zapewniony jest przejazd pociągiem na nieeksploatowanym od dwunastu lat odcinku Uherce – Krościenko (granica państwa). Przygraniczny odcinek leży na linii nr 108, łączącej Krościenko i Stróże przez Uherce, Zagórz, Jasło, Sanok. Dotychczas połączenie było możliwe do stacji Uherce. Dzięki wykonanym pracom będzie możliwość wykorzystania pociągów w komunikacji do przejścia kolejowego z Ukrainą. Kolejowe przejście graniczne w Krościenku będzie dodatkowym punktem odprawy w przewozach kolejowych.

– Polska ni pozostaje obojętna wobec tragedii narodu ukraińskiego. Przygotowanie przez Polskie Linie Kolejowe do przewozów nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 108 udrożni południowo-wschodni kierunek pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Dziękuję za sprawne prace i przystosowanie infrastruktury kolejowej do przejazdów w kierunku przejścia granicznego w Krościenku

– powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Na odcinku Uherce – granica państwa PLK wykonały prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich. Na jednotorowej linii wymienione zostały m.in. podkłady. Przeprowadzono przegląd i poprawiono widoczność na przejazdach kolejowo-drogowych. Prace wykonane zostały siłami grupy PKP Polskie Linie Kolejowe.

– Pomagamy w możliwych dla kolejarzy obszarach, aby ograniczyć skutki tragedii narodu ukraińskiego. W kilka dni przygotowaliśmy do przejazdów odcinek Uherce–Krościenko na linii łączącej granicę z Zagórzem i Sanokiem. Dzięki przywróceniu przewozów pomoc będzie szybsza i skuteczniejsza. W ciągu doby realne jest uruchomienie z Krościenka 5-6 składów pociągów. Polscy kolejarze zawsze wspierali i będą wspierać potrzebujących pomocy

– stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Odcinek linii nr 108, na którym wykonywane są prace od stacji Uherce do granicy państwa, liczy ok. 30 km. Trasa jest jednotorowa o charakterze górskim.

Już w 2021 r. dla sprawnych i bezpiecznych podróży w Bieszczady, na odcinku Zagórz–Uherce PLK wykonały prace torowe, m.in. wymieniono ponad 4 tys. podkładów. Poprawiony był stan mostu w Zagórzu nad Sanem.

Fot. i inf.: PKP

Polska

Polska - najnowsze informacje