wtorek, 19 lipca 2022 05:09

Kraków. Policjanci odebrali nominacje i odznaczenia

Autor Mirosław Haładyj
Kraków. Policjanci odebrali nominacje i odznaczenia

„W codziennej pracy stykacie się z trudnymi i czasem dramatycznymi sytuacjami, które podważają nasze ludzkie pewniki”. Tymi słowami przed ponad dwudziestu laty zwrócił się do Funkcjonariuszy Policji święty Jan Paweł II. Dostrzegając trudy, jakie niesie za sobą ta jakże odpowiedzialna służba, dodał: „Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności. (…) Bądźcie gotowi wspierać wszelkimi środkami odważne dzieło budowania sprawiedliwości i pokoju”. Pomimo upływu lat słowa te nie straciły na aktualności. Chcemy na nowo odkryć ich sens w tych dniach, w których w sposób szczególny przywołujemy ważną, odpowiedzialną i dostrzeganą każdego dnia służbę ponad stu tysięcy Policjantek i Policjantów – napisał w liście skierowanym do uczestników dzisiejszej uroczystości wojewoda Łukasz Kmita. List odczytał podczas okolicznościowego apelu z okazji święta Policji wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wydarzenie, które miało miejsce w poniedziałek (18 lipca) w krakowskim Oddziale Prewencji Policji, było okazją do przekazania odznaczeń państwowych i resortowych. Szczególnie zasłużeni funkcjonariusze odebrali je z rąk wicewojewody Ryszarda Pagacza, któremu podczas dekoracji towarzyszył komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.  

Policjanci odebrali także nominacje na wyższe stopnie policyjne.

- Odznaczenia i awanse, które dzisiaj trafiły do funkcjonariuszy, są szczególnym wyrazem wdzięczności i zaufania. Praca w policji to szczególna misja wymagająca nieustającego podnoszenia kwalifikacji, a także przekraczania własnych granic i trwania na posterunku wartości również poza godzinami pracy. Dlatego warto szczególnie dzisiaj przypomnieć o należytym szacunku, jaki winni wszyscy obywatele nosić w sercu dla polskiej policji

– mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Inf. i foto: MUW

Kraków

Kraków - najnowsze informacje