niedziela, 10 lipca 2022 12:13

Pomagasz Ukraińcom? Ważna informacja w sprawie świadczenia "40zł"

Autor Mirosław Haładyj
Pomagasz Ukraińcom? Ważna informacja w sprawie świadczenia "40zł"

1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do 15 lipca 2022 r.).

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.: https://isap.sejm.gov.pl/

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Inf.: MUW

Polska

Polska - najnowsze informacje