poniedziałek, 18 marca 2024 14:53

Ponad 11 mln zł wsparcia na drogi powiatu bocheńskiego

Autor Marzena Gitler
Ponad 11 mln zł wsparcia na drogi powiatu bocheńskiego

- Drogi gminne i powiatowe to te o największym znaczeniu lokalnym. To one prowadzą do ważnych ośrodków i miejsc pracy, nauki, opieki zdrowotnej. Mając duszę samorządowca, wiem, jak istotne jest, by były one dobrej jakości i by zapewniały bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.– mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas spotkania w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Do samorządów powiatu bocheńskiego trafi w sumie ponad 11 mln zł.

26 lutego w Tarnowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. W spotkaniu wzięli udział posłanka Dorota Marek i wicewojewoda Ryszard Śmiałek.

– Dzisiaj rozpoczynamy podpisywanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami i starostami umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie ponad 300 mln zł. To dla mnie wielki zaszczyt móc się z Państwem spotkać w tej auli noszącej imię Wiesława Wody. Znałem go osobiście. Jest dla mnie wzorem człowieka dialogu, nastawionego na budowanie mostów, a nie na wznoszenie murów. Także mnie ta idea jest bliska – mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Ponad 6,4 mln zł dla Powiatu Bocheńskiego

– Samorządy z subregionu tarnowskiego zrealizują na drogach powiatowych i gminnych prawie 50 zadań. Umowy, które dzisiaj dopinamy, opiewają łącznie na prawie 66 mln zł. Każdy samorząd dołącza wkład własny. Chcę to mocno podkreślić. Konsekwentnie podkreśla to premier Kosiniak-Kamysz. Samorządom i społecznościom lokalnym należy się szacunek. Cytując premiera, powtórzę: „Samorząd nie ma prosić, tylko realizować zadania wobec swojej wspólnoty lokalnej”. Wszyscy sygnatariusze są jednakowo ważnymi podmiotami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo beneficjentami tych środków są przede wszystkim mieszkańcy, a realizacja zadań infrastrukturalnych przysłuży się również lokalnym przedsiębiorcom – podkreślił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. – W powiecie bocheńskim, w miejscowości Żegocina, dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie przebudowana droga gminna prowadząca do ośrodka zdrowia. Taka inwestycja dobrze obrazuje wymierne korzyści, które podnoszą komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców – dodał wojewoda.

Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bocheńskiego trafi niemal 11,2 mln zł. To środki, które przyznane zostały pięciu samorządom i obejmują realizację 10 zadań. Dzięki wsparciu z RFRD w powiecie bocheńskim rozbudowie, przebudowie i remontowi poddanych zostanie prawie 6,4 km dróg.

Na uroczystości podpisania umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego powiat bocheński reprezentowali starosta bocheński Adam Korta oraz skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg.

– Powiat Bocheński skutecznie pozyskuje środki zewnętrze na remonty dróg, co w ostatniej kadencji jest szczególnie widoczne. Dobra infrastruktura drogowa to jeden z elementów, który jest istotny dla mieszkańców i ich komfortu życia. Przed nami kolejne wyzwania i kolejne inwestycje drogowe, które znacząco wpłyną na poprawę komunikacji w Powiecie Bocheńskim – mówił starosta Adam Korta.

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie rozbudowana droga powiatowa 2086K w miejscowości Bochnia, a wsparcie finansowe tej inwestycji wyniosło 1 044 150zł przy całkowitym koszcie wynoszącym 2 108 967,82 zł. Prace mają zakończyć się do 12 listopada br. Zakres robót obejmuje między innymi wymianę konstrukcji nawierzchni na długości 169 m, budowę chodników o łącznej długości 238 m, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę wylotów skrzyżowań i zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Kolejna inwestycja to rozbudowa drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice. Na ten cel samorząd powiatu otrzymał wsparcie wysokości 1 243 474 zł przy koszcie całkowitym wynoszącym ponad 2,5 mln złotych. W ramach tej inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, powstanie chodnik o długości ponad 600 metrów, zostanie też przebudowany parking przy szkole. Dodatkowo wymienione zostaną bariery energochłonne oraz przebudowane zjazdy, pobocza i sieci teletechniczne.

Trzecie zadanie to przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1444K w km w miejscowości Olchawa. Na ten cel Powiat Bocheński pozyskał 4 178 575 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to luty 2025 roku. Zakres prac obejmuje miedzy innymi przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, wymianę podbudowy i nawierzchni oraz budowę chodnika, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania drogowego.

fot. MUW

Blisko 5 mln dla bocheńskich samorządów

Duże środki trafią też do miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego. Gmina Bochnia na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 580816K w miejscowości Stanisławice” otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 423 591,20 zł.

Ponad 1,1 mln zł trafi do Łapanowa. Na remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż samorząd pozyskał 809 414 zł a na remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów – 301 379 zł.

Blisko 770 tys. zł otrzyma Gmina Trzciana. Wsparcie wysokości 631 481 zł trafi na remont drogi gminnej 580593K Kierlikówka - Rdzawa I w miejscowości Kierlikówka, a 137 208 zł na remont drogi gminnej 580589K Kierlikówka - Pod Kościół również w miejscowości Kierlikówka.

Prawie 424 tys. zł otrzyma Gmina Żegocina. Tu dzięki wsparciu wysokości 112 008 zł zostanie przebudowana droga gminnej nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w miejscowości Żegocina, a 311 737 zł trafi na remont drogi gminnej K580402 w miejscowości Żegocina.

fot. MUW

Prawie 200 km wyremontowanych dróg w Małopolsce

Podczas inwestycji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wkład samorządu to minimum 20 proc. środków własnych. Jak podkreślił wojewoda, obecne wsparcie z pozwoli na remont aż 200 km dróg w Małopolsce. – W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych – podsumował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

fot. Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka