środa, 31 marca 2021 11:10

Powiat limanowski. Potwierdzono dwa ogniska ptasiej grypy

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat limanowski. Potwierdzono dwa ogniska ptasiej grypy

29 marca br. w  Starostwie Powiatowym w Limanowej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie  zwołano z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzonymi ogniskami ptasiej grypy na terenie powiatu limanowskiego.

W spotkaniu wziął udział Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, burmistrzowie i wójtowe z terenów zagrożonych oraz przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Z przekazanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji wynika, że na chwilę obecną na terenie powiatu istnieją dwa ogniska ptasiej grypy – w gminie Łukowica oraz na terenie miasta Mszana Dolna.

- Obecnie pobrane zostały próbki do badania, które mają potwierdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z ptasią grypą. W przypadku wyników pozytywnych, będziemy na bieżąco informować o podjętych działania mających na celu zahamowanie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa - informuje Starostwo Powiatowe w Limanowej.

- Z powodu stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy w miejscowości Stronie, na terenie gminy Łukowica został wyznaczony Obszar Zapowietrzony i Obszar Zagrożony w promieniu 10 km od stwierdzonego ogniska ptasiej grypy. W związku z zaistniałą sytuacją epizootyczną zostanie przeprowadzona tzw. perlustracja terenu (przegląd gospodarstw) na Obszarze Zapowietrzonym, a następnie na Obszarze Zagrożonym. W celu sprawnego przeprowadzenia tych czynności Powiatowy Inspektorat Weterynarii zwraca się z prośbą do właścicieli drobiu o zgłaszanie chowu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. W najbliższych dniach do Państwa gospodarstw będą zgłaszać się osoby przeprowadzające perlustrację. Uprzejmie prosimy, aby właściciele wychodzili do osób prowadzących kontrolę i przedstawiali aktualną sytuację drobiu w gospodarstwie (ilość sztuk, stan zdrowotny – ewentualne zauważone objawy chorobowe) - informuje wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.

Ognisko ptasiej grypy potwierdzono już w powiecie gorlickim, gdzie zutylizowanych zostało ponad 16 tys. sztuk drobiu.

Powiat gorlicki: Ptasia grypa na fermach w Bielance!
W Bielance w powiecie gorlickim trwa akcja zagazowywania stada drobiu. Na dwóch fermach wykryto ognisko ptasiej grypy.

Grypa ptaków dotarła także do miejscowości Krasne Potockie w powiecie nowosądeckim. Zutylizowanych zostało 19 tysięcy kur. Szczep miał trafić na Sądecczyznę z województwa podkarpackiego, wraz z transportem drobiu.

Powiat nowosądecki. Kolejne ognisko ptasiej grypy!
Ognisko ptasiej grypy wykryto na fermach w Krasnem Potockim w gminie Chełmiec. - Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wszystkich wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu– apeluje wójt gminy Chełmiec.

fot. Facebook/Bogdan Łuczkowski

Limanowa - najnowsze informacje