piątek, 29 kwietnia 2022 15:36

Powołano zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest nim Katarzyna Techmańska

Autor Mirosław Haładyj
Powołano zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest nim Katarzyna Techmańska

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w piątek 29 kwietnia powołał mgr inż. arch. Katarzynę Techmańską na stanowisko zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nowa zastępczyni zastąpiła na tym stanowisku Dominikę Długosz, która w styczniu została mianowana na urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak po zaledwie jednym dniu od powołania na urząd, rezygnowała z jego pełnienia. Wówczas obowiązki wojewódzkiego konserwatora zabytków przejęła Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk. Tę z kolei na stanowisku z początkiem lutego zastąpił dr. inż. arch. Piotr Turkiewicz.

Czytaj także:

Kraków: Afera z Wojewódzką Konserwator Zabytków. Po jednym dniu straciła stanowisko. Zrezygnowała czy została odwołana?
Dominika Długosz po zaledwie jednym dniu od powołania na urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rezygnowała z jego pełnienia. – Jej obowiązki przejęła Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki. Wygląda na to, że to nie koniec zawirowań związanych z fu…

Powołanie nowej zastępczyni małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków powinno zakończyć rotację w urzędzie, która ciągnęła się od września zeszłego roku, kiedy to ze stanowska zostala odwolana prof. Bogdanowska.

– Misja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest szczególna. Stoją Państwo na straży tego wszystkiego, co stanowi świadectwo minionych epok i ich dziedzictwo. Opiekują się Państwo zabytkami, których – jak określono to w ustawie – „zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Są to zatem zadania niezwykłej wagi. Powołując Panią Katarzynę Techmańską na stanowisko zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, podkreślam zarazem, że stawiam wysokie oczekiwania Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie. Serdecznie gratuluję Pani Konserwator i życzę owocnej współpracy z całym zespołem WUOZ – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W przekazaniu aktu powołania uczestniczyli II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz małopolski wojewódzki konserwator zabytków dr inż. arch. Piotr Turkiewicz.

– Bardzo się cieszę, że Pani Katarzyna Techmańska będzie od dziś moją zastępczynią. Jestem przekonany o słuszności tej decyzji, jak również o tym, że Pani Konserwator swoim potencjałem i zaangażowaniem pozytywnie wpłynie na sprawną realizację zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie – mówi małopolski wojewódzki konserwator ochrony zabytków dr inż. arch. Piotr Turkiewicz.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje