piątek, 23 sierpnia 2019 14:28

Proszowice: Nowe oblicze Parku Miejskiego – będzie obszarem sportu i rekreacji

Autor (red)
Proszowice: Nowe oblicze Parku Miejskiego – będzie obszarem sportu i rekreacji

Ścieżki rowerowe, ciągi spacerowe, przebudowany i ogrodzony plac zabaw z oświetleniem i monitoringiem, ławki, stojaki na rowery i oświetlone alejki – tak będzie wyglądał proszowicki Park Miejski po przebudowie. Burmistrz Proszowic, Grzegorz Cichy właśnie rozpisał przetarg na wykonanie prac.

- Zapraszam do składania ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenia zamówienia: Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach w ramach projektu "Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji"

– pisze burmistrz

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu musi przede wszystkim dokonać uzgodnień, wykonanać dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami.

Palny co do wykonania zmian na terenie parku są bardzo szerokie. Prace maja objąć: budowę ścieżki rowerowej, budowę ciągów spacerowych, przebudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem, stworzenie nowego placu w układzie rozproszonym,  przebudowę mostka nad rzeką Szreniawą, budowę obiektów małej architektury, w tym: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, budowę oświetlenia parkowego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-09-05, godzina: 11:00.

Szczegóły do to przetargu znajdują się tutaj: Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Proszowicach

Fot: UMiG w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje