środa, 2 grudnia 2020 12:36

Przepis o zakrywaniu ust w miejscu pracy obowiązywał 2 dni. Po co tworzyć takie prawo?

Autor Mirosław Haładyj
Przepis o zakrywaniu ust w miejscu pracy obowiązywał 2 dni. Po co tworzyć takie prawo?

Od dzisiaj decyzja o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników należy do pracodawcy.

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie, w myśl którego to pracodawca decyduje o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu prac.

"Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (...) ust i nosa: w środkach publicznego transportu zbiorowego (...), w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; na terenie nieruchomości wspólnych (...); w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej"

– czytamy w dokumencie.

Według wcześniejszego rozporządzenia z 26 listopada, jeśli w pomieszczeniu przebywała 1 osoba, pracownicy mieli obowiązek zakrywania nosa i ust.

W obowiązującym od środy rozporządzeniu poinformowano, że nakaz zakrywania nosa i ust będzie dotyczył osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje również przebywających w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Odkrycie nosa i ust jest możliwe m.in. w momencie spożywania posiłków lub napojów. Wciąż obowiązuje nakaz zapewnienia pracownikom jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk; odległości między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: radiokrakow.pl
Fot.: Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Polska

Polska - najnowsze informacje