środa, 10 marca 2021 13:52

Ptasia grypa 40 km od granic Małopolski. Zginie 5 tys. indyków

Autor Marzena Gitler
Ptasia grypa 40 km od granic Małopolski. Zginie 5 tys. indyków

Ognisko grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 stwierdzono na Podkarpaciu, w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, zaledwie ok. 40 km od granic Małopolski. W gospodarstwie jest 5 tysięcy indyków, które zostaną zabite.

7 marca Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Zakażenie potwierdzono w gospodarstwie komercyjnym, utrzymującym ponad 5 tys. indyków rzeźnych, zaledwie 40 km od granic Małopolski.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim. Rozporządzenie określa m.in. obszar zapowietrzony i zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposób oznakowania tych obszarów oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym.  W tej sprawie odbyło się też posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

jak informuje Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie w 2021 roku na terenie województwa małopolskiego nie stwierdzono wystąpienia przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W bieżącym roku wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) została stwierdzona na terenie woj. lubelskiego, woj. kujawsko-pomorskiego, woj. warmińsko-mazurskiego, woj. lubuskiego, woj. zachodniopomorskiego, woj. wielkopolskiego oraz woj. pomorskiego, a teraz na Podkarpaciu.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych – świadectwo zdrowia) z obszaru całego państwa, co generuje bardzo wymierne straty finansowe.

Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5 (w tym najczęściej występującego w ostatnich latach H5N8) u człowieka. Cyklicznie przeprowadzane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach badania genetyczne wirusa H5N8, po każdorazowej introdukcji wirusa na terytorium Polski, nad tzw. molekularnymi wskaźnikami adaptacji do organizmu ludzi wykazały typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są symbolami, takimi jak np. H5N1, H5N5 czy H5N8. Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona; nie opracowano również skutecznych leków.

foto: pixabay.com

Ekologia - najnowsze informacje