czwartek, 15 czerwca 2023 06:12

Radni zdecydowali w sprawie biletów na terenie aglomeracji krakowskiej

Autor Mirosław Haładyj
Radni zdecydowali w sprawie biletów na terenie aglomeracji krakowskiej

Rada miasta przyjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia oferty honorowania biletów kolejowych obowiązujących na terenie aglomeracji krakowskiej. Pozwoli to wyeliminować konieczność posiadania oddzielnych biletów dla różnych środków transportu publicznego, tzw. biletów krótkookresowych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez radnych podczas sesji 14 czerwca.

Taki system honorowania biletów kolejowych wspiera również rozwój zrównoważonej mobilności, zachęcając pasażerów do korzystania z kolei jako alternatywy dla samochodów prywatnych.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Fot.: UMK

Zgodnie z wypracowaną wspólnie z województwem małopolskim uchwałą, pasażerowie nie poniosą dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z komunikacji miejskiej w Krakowie, jeśli zakupią odpowiedni bilet kolejowy obowiązujący na terenie województwa małopolskiego. Bilet ten będzie ich uprawniał do korzystania z usług środków transportu publicznego w Krakowie.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka