wtorek, 12 stycznia 2021 20:47

Rektor MUW: Nie ustąpię

Autor Tomasz Stępień
Rektor MUW: Nie ustąpię

– Odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia, który jako swój cel przyjął odsunięcie mnie ze stanowiska – napisał w oświadczeniu prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po aferze ze szczepieniami poza kolejnością na WUM relacje pomiędzy ministrem zdrowia, Adamem Niedzielskim, a rektorem uczelni stały się bardzo napięte. – Oczekuję dymisji rektora WUM. Nie widzę możliwości współpracy z władzami uniwersytetu w zaistniałej sytuacji – mówił jeszcze wczoraj minister Niedzielski.

Sprawa wyglądała na przesądzoną, a dziennikarze czekali na moment, kiedy będzie można sfilmować profesora Gacionga, pakującego do pudeł swoje rzeczy w gabinecie rektora warszawskiej uczelni. Nie doczekali się. Rektor nie ustąpi i nie ma również zamiaru podawać się do dymisji. Zaś naciski ze strony ministra Adama Niedzielskiego, to według niego  „ingerencja w statutowe prawa” uczelni. Dziś rektor WUM wydał w tej sprawie oświadczenie. – Oświadczam, że nie ustąpię z zajmowanego stanowiska – pisze w nim. Zwraca też uwagę na to, że wbrew słowom ministra zdrowia, nigdy nie mijał się z prawdą.

– Zabrakło odwagi cywilnej – odpowiada minister Niedzielski.

Czy to ostatni akord wojny o szczepienia poza kolejnością?

Pełny tekst oświadczenia rektora:

Oświadczenie

W związku z wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który podczas konferencji prasowej w dniu 11.01.2021 r. wyraził oczekiwanie mojej dymisji z funkcji rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oświadczam, że nie ustąpię z zajmowanego stanowiska.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na następujące fakty:
•    Minister zdrowia Adam Niedzielski w swoim wystąpieniu uznał, że powinienem złożyć dymisję, co w jego mniemaniu byłoby dowodem „umiejętności pokazania odwagi cywilnej”. W poczuciu odpowiedzialności za reformę uczelni i dając świadectwo odwagi cywilnej, odmawiam spełnienia oczekiwań ministra zdrowia, który jako swój cel przyjął odsunięcie mnie ze stanowiska.
•    Wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nigdy nie mijałem się z prawdą.
•    Kryzys wizerunkowy, który dotknął WUM w związku z nieprawidłowościami przy organizacji szczepień przeciwko COVID-19, jest efektem nie tylko błędów popełnionych przez spółkę Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o., ujawnionych w wyniku wewnętrznej kontroli uczelni (wszelkie konsekwencje służbowe zostały już wyciągnięte), lecz także bezprecedensowego manipulowania opinią publiczną przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przykładowo wskazuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia (w wystąpieniu pokontrolnym) oraz minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w dniu 11.01.2021 r. sformułowali oczywiście nieprawdziwą tezę, jakoby w dniach 28–31 grudnia 2020 r. akcję szczepień prowadziło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK), podczas gdy podmiot ten we wskazanym okresie nie posiadał żadnego zlecenia z NFZ, nie otrzymał jakiejkolwiek szczepionki i wobec tego nie zaszczepił żadnego pacjenta. Co więcej, niewyobrażalne jest, że w dniu 4 stycznia 2021 r. na koncie UCK w systemie informatycznym NFZ (tzw. SZOI) pojawiło się zlecenie (produkt rozliczeniowy) na prowadzenie szczepień w wyżej wskazanym, czyli już minionym okresie. W niedopuszczalny sposób został również przerobiony przez NFZ „wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19”.
•    Od początku kadencji minister zdrowia Adam Niedzielski nieprzychylnie reaguje na podejmowane przeze mnie inicjatywy. Pretekstem do takich reakcji stało się m.in. przyjęcie przeze mnie zaproszenia od przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia, by dołączyć do ponadpartyjnego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.
•    Odnoszę wrażenie, że moja dymisja zadośćuczyniłaby oczekiwaniom tych, którzy próbują mnie zdyskredytować. Wśród nich znajduje się nie tylko minister zdrowia Adam Niedzielski, lecz także osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości, które miały miejsce na uczelni w ostatnich latach. Obejmując funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 1.09.2020 roku, zapoczątkowałem głębokie zmiany mające na celu zreformowanie struktury uczelni oraz wyeliminowanie nieprawidłowości (obecnie trwają końcowe prace nad raportem na ten temat).
•    Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jednym z fundamentalnych praw polskich uczelni wynikającym z art.70 Konstytucji RP jest ich autonomia. To w gestii uczelni leży powoływanie i odwoływanie jej organów jednoosobowych i kolegialnych. Naciski ministra zdrowia Adama Niedzielskiego mające na celu ingerencję w statutowe prawa oraz działania uniwersytetu godzą w reputację uczelni i są zamachem na jej niezależność.

Z poważaniem,                                                                                                
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

fot: WUM

koronawirus najnowsze informacje
Polska

Polska - najnowsze informacje