wtorek, 11 sierpnia 2020 10:03

Ruszy kolejny etap prac przy trasie kolejowej „Podłęże – Piekiełko”?

Autor Aleksandra Tokarz
Ruszy kolejny etap prac przy trasie kolejowej „Podłęże – Piekiełko”?

31 lipca do Urzędu Gminy w Limanowej wpłynęła informacja od wykonawcy, dotycząca zgłoszenia rozpoczęcia robót geologicznych, w związku z zadaniem pn. "Budowa linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nową Sącz - Etap I: prace przygotowawcze". Prace ruszą już w czwartek, 13 lipca.

Chodzi o przygotowanie potrzebnej dokumentacji, aby móc dokonać modernizacji trasy kolejowej „Podłęże – Piekiełko”. Zostaną tam wykonane otwory hydrogeologiczne o głębokości do 140 metrów.

Między Męciną a Klęczanami, na odcinku około 13 km, przy pomocy świdra spiralnego, szapy i łyżki wiertniczej, wykonanych zostanie 10 takich otworów.

Początek prac zaplanowano na czwartek, 13 sierpnia. Przewidywany termin zakończenia to 5 września.

Budowa nowej linii kolejowej podzielona została na trzy etapy. Pierwszy z nich, który ma zakończyć się w przyszłym roku, obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod inwestycję. Etap drugi obejmuje prace modernizacyjne linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Trzeci etap to budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Mszana Dolna.Planowy koniec całego projektu to 2027 rok.

Linię Podłęże - Piekiełko określono najbardziej wyczekiwaną inwestycją kolejową w Polsce. Miała ona rozwiązać problemy transportowe aż trzech subregionów – Podhala, Sądecczyzny oraz Ziemi Limanowskiej. Znacznie ograniczyłaby również liczbę samochodów wjeżdżających do borykającego się ze smogiem Krakowa. W lipcu 2019 roku przebieg linii stał się obiektem do protestu dla mieszkańców miasta Mszana Dolna.

Powiat limanowski: Kolej niezgody
W gminach powiatu limanowskiego pod koniec września udostępniono opracowaną na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. koncepcję programowo-przestrzenną układów drogowych oraz przejazdów kolejowych przebiegających – efekt prac projektowych związanych z budową linii kolejowej Podłęże – Piekiełko. Zm…

Nieco ponad rok temu, kiedy po długim oczekiwaniu kolej uzyskała prawomocne decyzje środowiskowe dla budowy nowej linii Podłęże – Piekiełko i modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, zapanowała euforia. Rok później, w związku z korektą w dokumentacji, o decyzję środowiskową trzeba było starać się od nowa...

foto Gmina Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje