środa, 17 lutego 2021 11:22

Rzezawa buduje partnerstwo LOWE dla osób dorosłych

Autor Mirosław Haładyj
Rzezawa buduje partnerstwo LOWE dla osób dorosłych

15 lutego odbyło się spotkanie pn. „Budowanie partnerstwa LOWE w Gminie Rzezawa”, podczas którego zostało podpisane porozumienie o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz uczenia się osób dorosłych w społeczności lokalnej w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Rzezawa.

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Gminą Rzezawa reprezentowaną przez Pana Mariusza Paleja – Wójta Gminy, a Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie reprezentowanym przez Dyrektora Panią Renatę Prokop oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzezawie reprezentowanym przez Kierownika Panią Patrycję Kowalską.

Celem stworzenia partnerstwa jest zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, tworzenie pełniejszej oferty edukacyjnej odpowiadającej zapotrzebowaniu różnych grup społecznych gminy.  

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Rzezawa powstał w lipcu 2020 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” POWR.02.14.00-00-1007/19. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb, w październiku 2020 roku stworzona została bezpłatna oferta edukacyjna dla osób dorosłych. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie wszystkie zajęcia mogły zostać zrealizowane.

Odbyły się zajęcia z decoupage, zajęcia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w rodzinach z niepełnosprawnością oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej.  Po zniesieniu obostrzeń planowane są zajęcia komputerowe, nauka języka angielskiego, oraz zajęcia ruchowe – „aerobic”.

Oferta jest modyfikowana, a informacja o zajęciach zamieszczana jest na stronie Facebook - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Rzezawa oraz na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie pod adresem.

Inf.: UG Rzezawa

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje