sobota, 18 maja 2019 15:43

Skomielna Biała: Remont na skrzyżowaniu DK7 z DK28

Autor (red)
Skomielna Biała: Remont na skrzyżowaniu DK7 z DK28

Prace remontowe rozpoczną się na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i nr 28 w Skomielnej Białej, w poniedziałek 20 maja 2019 r. od zmiany oznakowania ruchu. W ramach remontu poszerzony zostanie łuk skrzyżowania w kierunku Kraków – Wadowice, przebudowany chodnik i wymieniona nawierzchnia. Prace potrwają do 19 czerwca.

W ramach remontu poszerzona zostanie jezdnia skrzyżowania na łuku w kierunku Wadowic i zmieniony zostanie promień tego łuku. Przesunięty zostanie chodnik, poprawione odwodnienie drogi, wymieniona sygnalizacja świetlna. Nawierzchnia w obrębie skrzyżowania zostanie sfrezowana. Położone będą dwie nowe warstwy: wiążąca i ścieralna. Lokalnie zastosowane będą wzmocnienia nawierzchni. Prace bitumiczne prowadzone będą nocami.

Remont skrzyżowania będzie tak zorganizowany, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Fragmenty jezdni będą zajęte czasowo. Przejście dla pieszych na DK28 zostanie zamknięte. Istniejąca sygnalizacja świetlna zostanie zdemontowana, ale ustawiona zostanie tymczasowa sygnalizacja po drugiej stronie drogi.

Zgodnie z harmonogramem prace trwać będą od 20 maja do 19 czerwca. O wprowadzanych utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Koszt robót wyniesie 850 tys. zł. Prace te są konieczne. Tędy odbywał się będzie ruch z DK7 na węzeł Skomielna S7 i drogę ekspresową w kierunku Rabki Zdroju.

Myślenice - najnowsze informacje