piątek, 13 września 2019 15:20

Sołtys Szreniawy na III miejscu w województwie!

Autor (red)
Sołtys Szreniawy na III miejscu w województwie!

W trakcie Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie rozstrzygnięto konkurs na najlepszego sołtysa Małopolski. Na podium znalazł się sołtys z gminy Proszowice.

Dożynki Województwa to nie tylko czas podziękowań za zbiory, ale także okazja do poznania obyczajów ludowych i wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Tegoroczne odbyły się w dwóch odsłonach: 25 sierpnia w Ryczowie i 1 września w Zakliczynie. I właśnie podczas dożynek ogłoszono również wyniki konkursu na „Najlepszego Sołtysa Małopolski 2018”. Nominowanym z gminy Proszowice został sołtys Szreniawy – Andrzej Król, który zajął III miejsce, spośród 44 sołtysów biorących udział w konkursie. Jego postawa, zaangażowanie, determinacja do działania, a przede wszystkim otwartość na drugiego człowieka została doceniona. W imieniu zarządu województwa, wicemarszałek Anna Pieczarka wręczyła mu czek w wysokości 20 tyś. zł. Środki te, wraz z pozyskanym funduszem sołeckim na rok 2020, przeznaczone zostaną na budowę świetlicy wiejskiej w Szreniawie.

Andrzej Król sprawuje funkcję sołtysa od 2015 r., przy czym jest to jego II kadencja. Dodatkowo pełni funkcję Przewodniczącego Gminnego Koła Sołtysów, a także jest członkiem Rady Seniorów.

Sołtys podziękował za wyróżnienie, podkreślając, że w konkursie został doceniony nie tylko on, ale również całe sołectwo Szreniawa i aktywność jego mieszkańców.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Szreniawy i współpracy z gminą Proszowice wykonanych zostało wiele inwestycji m.in. budowa nowego placu zabaw, wymiana oświetlenia ulicznego, czy remonty nawierzchni dróg.

Konkurs na Najlepszego Sołtysa Małopolski organizuje od 1999 roku Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne.

W Dożynkach Województwa Małopolskiego wzięli również udział przedstawiciele Gminy Proszowice: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice - Zbigniew Nowak oraz  Koło Gospodyń Wiejskich ze Szreniawy.

Proszowice - najnowsze informacje