poniedziałek, 2 sierpnia 2021 15:02

Tanie mieszkania coraz bliżej. SIM stała się faktem, siedzibą spółki jest Brzesko

Autor Mirosław Haładyj
Tanie mieszkania coraz bliżej. SIM stała się faktem, siedzibą spółki jest Brzesko

W poniedziałek, 2 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego została podpisana w formie aktu notarialnego umowa powołująca do życia Spółkę SIM Małopolska, której zadaniem jest budowa tanich mieszkań komunalnych. Siedzibą Spółki, do której przystąpiło 16 gmin z województwa małopolskiego, jest Brzesko.

Z uwagi na doniosły charakter tego wydarzenia w spotkaniu założycielskim, podczas którego w obecności notariusza została podpisana umowa, obok przedstawicieli wszystkich zainteresowanych gmin, uczestniczyli Jarosław Gowin – wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii oraz Anna Kornecka i Andrzej Gut-Mostowy z MRPiT, poseł Stanisław Bukowiec oraz wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Michał Sroka. Gminę Brzesko reprezentowali burmistrz Tomasz Latocha oraz jego zastępca Grzegorz Brach.

SIM to jeden z najnowszych programów, dlatego wart podkreślenia jest fakt, że wszystkie wydarzenia poprzedzające powstanie spółki potoczyły się w błyskawicznym tempie. Radni brzescy już w maju br. podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Małopolska, jednocześnie zatwierdzili wniosek burmistrza do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o trzymilionową dotację stanowiącą aport do mającej powstać spółki, której skład stanowi 16 gmin podzielonych na sześć tak zwanych grup wspólników. Kolejnym krokiem była zorganizowana w lipcu wspólna narada dotycząca treści umowy, która została ostatecznie podpisana 2 sierpnia.

Pod notarialnym dokumentem podpisali się przedstawiciele 16 gmin z: Brzeska, Borzęcina, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Gnojnika, Gorlic, Korzennej, Miechów, Rabka-Zdrój, Ryglice, Stary Sącz, Trzciana, Tuchów, Wieliczka, Wierzchosławice, Zakliczyn.

Jarosław Gowin – wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii/Fot.: UG Brzesko
Jarosław Gowin – wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii/Fot.: UG Brzesko

W dalszej kolejności mają być powołani pełnomocnicy ds. inwestycji oraz kandydaci na członków Rady Nadzorczej – po jednej osobie z każdej grupy wspólników. Każdy wspólnik wniesie do spółki aport w wysokości 3 milionów złotych (pozyskanych wcześniej w formie dotacji z Krajowego Zasobu Nieruchomości). W ten sposób zostanie utworzony kapitał zakładowy.

Od lewej: poseł Stanisław Bukowie, burmistrz Tomasz Latocha, Anna Kornecka z MRPiT, wicepremier Jarosław Gowin/ Fot.: UG Brzesko
Od lewej: poseł Stanisław Bukowie, burmistrz Tomasz Latocha, Anna Kornecka z MRPiT, wicepremier Jarosław Gowin/ Fot.: UG Brzesko

Następnym działaniem będzie wniesienie do SIM Małopolska kolejnego aportu, tym razem w formie nieruchomości, którą każda gmina wskaże jako lokalizację przyszłej inwestycji. Gmina Brzesko ma co najmniej dwa takie miejsca, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Warunkiem jest, aby grunt znajdował się w granicach gminy, a jego wybór nie może kolidować z wcześniejszymi planami inwestycyjnymi. Dla mieszkańców ważny będzie efekt działania spółki, czyli budynki mieszkalne z całą infrastrukturą towarzyszącą – parkingami, terenami zielonymi, placem zabaw dla dzieci. Najważniejsza wiadomość jest taka: głównym założeniem SIM Małopolska jest budowa tanich mieszkań komunalnych, na które powinno stać każdego.

Fot. i inf.: UG Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka