poniedziałek, 30 sierpnia 2021 07:08

Szkoły z powiatu brzeskiego gotowe na nowy rok szkolny. Co się zmieniło przez wakacje?

Autor Mirosław Haładyj
Szkoły z powiatu brzeskiego gotowe na nowy rok szkolny. Co się zmieniło przez wakacje?

Tradycyjnie podczas wakacji we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Brzesko przeprowadzono niezbędne prace remontowe i konserwacyjno-porządkowe. Większość tych prac wykonano przy wykorzystaniu środków finansowych przekazanych do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek. Koszty niektórych z nich zostały w całości pokryte z budżetu gminnego (jedna z dofinansowaniem z funduszu zewnętrznego).

Urząd Miejski przygotował się do wyposażenia wszystkich szkół w akcesoria niezbędne przy prowadzeniu zajęć w warunkach rygoru sanitarnego wynikającego z zagrożenia nawrotem epidemii. Zakupiono środki dezynfekujące i inne przedmioty służące do utrzymania czystości i ochrony osobistej, które zostały już pobrane przez dyrektorów tych placówek.

Przedstawiamy wykaz prac (zakończonych lub aktualnie trwających) w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół oraz wizyt pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

SP 1 Brzesko

Trwają prace adaptacyjne mające na celu przygotowanie pomieszczeń dla oddziału zerówki. Szkoła będzie prowadzić naukę w dziesięciu oddziałach klasowych i jednym zerówki.

ZS-P Brzesko

W nowym roku szkolnym zostanie utworzonych pięć oddziałów klasy pierwszej, w tym jeden integracyjny. W sumie funkcjonować będzie 39 oddziałów. W przedszkolu zostanie utworzonych siedem grup wiekowych. Zarówno szkoła jak i przedszkole posiadają jeszcze wolne miejsca na wypadek zgłoszenia się dzieci w ostatnich dniach sierpnia.

SP 3 Brzesko

Trwają przygotowania do przebudowy węzła kuchennego na poziomie piwnic. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone drugie zapytanie ofertowe (na pierwsze nikt nie złożył propozycji) mające wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Planowany termin zakończenia przebudowy wyznaczono na 20 grudnia br. Do końca sierpnia wykonane będą obróbki blacharskie podbitek pod dachem szkolnego budynku, a także montaż okablowania do szerokopasmowego internetu przewodowego.  W nowym roku szkolnym funkcjonować będzie 28 oddziałów, w tym trzy dla pierwszoklasistów.

SP Bucze

Kontynuowany jest rozpoczęty na początku wakacji kompleksowy remont stołówki szkolnej. Wyceniona na 80 tysięcy złotych inwestycja dofinansowana została w 80 procentach z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki własne gminy wynoszą 16 tysięcy złotych. W nowym roku szkolnym działać będzie dziesięć oddziałów, w tym jeden zerówki i jeden dla dzieci w wieku 3-5 lat.

SP 1 Jadowniki

Przeprowadzono prace malarskie i porządkowe w kuchni, świetlicy, trzech salach lekcyjnych i sanitariatach. Zaplanowano dziewięć oddziałów, w tym jeden dla pierwszoklasistów i jeden dla uczniów zerówki.

ZS-P Jadowniki

Wykonano remont drogi wjazdowej do szkoły, która została utwardzona i pokryta kostką brukową. Zaplanowano uruchomienie 13 oddziałów, w tym jeden dla pierwszoklasistów i trzy dla przedszkolaków.

SP Jasień

Przeprowadzono adaptację pomieszczeń kuchennych. Na odcinku drogi  pomiędzy bramą wjazdową, a wejściem do budynku szkolnego została wyłożona kostka brukowa. Aktualnie trwa czyszczenie i malowanie ogrodzenia. Konieczne jest przeprowadzenie remontu kotła centralnego ogrzewania. W nowym roku szkolnym funkcjonować będzie 13 oddziałów, w tym jeden zerówki i dwa dla pierwszoklasistów.

SP Mokrzyska

Trwa budowa hali sportowej. W czasie wakacji przeprowadzono remont sali dydaktycznej na pierwszym piętrze. W ramach remontu wymienione zostały instalacja elektryczna, stolarka drzwiowa, przebudowane zostały też podłogi. Całkowity koszt tych prac wyniósł 31 650 złotych. Od września br. wystartuje tutaj 12 oddziałów klasowych.

SP Okocim

Aktualnie prowadzona jest modernizacja boiska szkolnego i odgrzybianie sali gimnastycznej. Równolegle trwa malowanie jednej sali lekcyjnej i remont posadzki w świetlicy szkolnej. We wrześniu nauka ruszy w dziesięciu oddziałach (wraz z zerówką).

SP Poręba Spytkowska

Aktualnie prowadzony jest remont dwóch sal lekcyjnych, który zostanie zakończony jeszcze przed końcem rozpoczęciem roku szkolnego, w którym funkcjonować będzie dziewięć oddziałów klasowych.

SP Sterkowiec

Modernizowana jest szkolna kuchnia, a wokół budynku szkolnego przeprowadzono doraźne prace remontowe. Szkoła przygotowana jest na przyjęcie uczniów do dziesięciu oddziałów, w tym jednego zerówki i jednego dla dzieci od 3 do 5 lat.

SP Szczepanów

Trwa malowanie dachu oraz odnawianie świetlicy szkolnej i przedsionka. Porządkowany jest teren placu szkolnego. Nauka będzie prowadzona w ośmiu oddziałach klasowych.

Szkoła Muzyczna I stopnia

Dyrekcja szkoły wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku przygotowała dwa pomieszczenia do nauki indywidualnej. Do I klasy przyjęto około 50 uczniów.

Inf. i foto: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje